41.yılında,12 Eylül Askeri faşist Cuntasını ve bugünde devam ettirilen politikaları lanetliyoruz !

 

12 Eylül 1980

12 Eylül, bir krizin içinde yaşamakta olan Türk egemen sınıflarının uluslararası emperyalizmin de desteğiyle sermaye sınıflarının çıkarlarını korumak amacıyla egemen güçler tarafından, planlanmış ve uygulamaya konulmuş askeri bir darbedir.

12 Eylül 1980 de parlementoyu feshederek yönetime el koyan Askeri Faşist cuntanın üzerinden 41 yıl geçti.

Türk devletinin dümeninde bulunan faşist AKP hükümetinin işbaşına gelmesi ve hükümette kalmasında da rolü olan 1982 Cunta anayasası ve yürürlükte olanlarına bugün yeni KHK lar eklenerek, devlet terörü, her türden muhalefete ve her milliyetten halka karşı 12 Eylül Generallerinin politikarını aratmayacak durumda sürdürülmektedir.

41.yılında Askeri faşist Cuntanın baskı ve işkenceleri ve yarattığı  baskı  iklimi sonucu, Avrupa`ya göç eden sürgünlerin sorunları, siyasi haklarının gasbı  da devam etmektedir.

Avrupa Sürgünler Meclisi, demokratik hakların rafa kaldırılması, baskı, işkence, idam ve katliamlara başvuran ve sürgünleştirmenin araçlarından biri olan askeri darbeleri lanetler ve yaşanmaması için mücadelesini sürdüreceğini bir kez daha duyurur.

12 Eylül’ü unutturmayacağız! Özü itibarıyla günümüze dek her hükümetçe sürdürülen ve bugünde AKP- MHP eliyle devam ettirilen 12 Eylül sisteminin mahkum edilip, sonuçlarının bir bütün olarak kaldırılması için mücadelemizi sürdüreceğiz.

41.yılında, 12 Eylül Askeri faşist Cuntasını ve bugünde devam ettirilen politikaları  lanetliyoruz !

Avrupa Sürgünler Meclisi

Yürütme Kurulu

12 Eylül 2021

Ohne-Titel-5-400x300

39 kez okundu.

Check Also

Freedom protests for Ecevit Piroğlu in Europe

Freedom protests for Ecevit Piroğlu in Europe One of the demonstrations held in front of …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir