7. ASM Yürütme Kurulunun 1. Toplantısı Gerçekleştirildi

7.Kongresini 16 Mart 2024`de Mannheim kentinde gerçekleştiren Avrupa Sürgünler Meclisi (ASM) Yürütme Kurulu 12 Nisan 2024 tarihinde digital ortamda 1. Toplantısını gerçekleştirdi.
13 Kişilik Yürütme Kurulu üyesinden 10 üyenin katıldığı toplantıda;

Toplantıya katılan üyelerce 7. Kongre belirli eksikliklerine rağmen esasta olumlu bir kongre olarak değerlendirildi. Teknik eksikliklerin giderilmesi ve daha uygun mekan seçiminin önümüzdeki çalışmalarda dikkate alınması benimsendi.

ASM içinde görev paylaşımı gerçekleştirildi.

ASM eş sözcüleri olarak yeniden Mahmut Özkan ve Metin Ayçiçek`in kalması uygun bulundu.

Yayın Kurulu : Metin Ayçiçek , Engin Erkiner, Mahmut Özkan, İbrahim Atmaca, Filiz Çelik, Enver Enli, Özcan Anıl`dan oluşan 7 kişilik bir yayın kurulu seçildi.
Yayın Kurulunun önümüzdeki günlerde toplanarak SÜRGÜN Dergisinin 7. Sayısını yayımlamaya yönelik hazırlıklara başlaması kararlaştırıldı. SÜRGÜN Dergisine yazı yazdırmaya yönelik Aydın, Yazar, Edebiyatçı, Şair, Sanatçı kesimlerle ilişkilenilmesi benimsendi.

Sosyal Medya Komisyonu : Hüseyin Şenol, Enver Enli, Mahmut Özkan`dan oluşturuldu.
ASM web sayfası, Facebook ve X sosyal medya hesaplarının ve medya ve basınla ilişkilerin sürdürülmesine yönelik bu komisyon görevlendirildi. Ayrıca önümüzdeki dönemde süreli olarak canlı yayınların yapılamasına yönelik SÜRGÜN TV`nin kurulmasının planlanması görev olarak koyuldu.

Hukuk Komisyonu: Avukat Ahmet Fazıl Tamer, Dr. Banu Büyükavcı, Sait Akgül, Alattin Çelik`ten oluşturuldu. Sürgünlerin, politik mültecilerin AB ülkelerinde karşılaştığı baskılara ve hukuksal sorunlara yönelik bu komisyonun çalışmalar yürütmesi planlandı. Son süreçlerde İnterpol tutuklamaları, Fransa, Almanya gibi ülkelerden zorla geri iade uygulamaları, 129 a-b gerici maddesine dayanarak, yapılan tutuklama ve takibatlara karşı çıkmak ve kamuoyunda duyarlılık oluşturmaya yönelik çabanın bu komisyon üzerinden devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

Proje Komisyonu : Engin Erkiner, Turgay Çelik, Hüseyin Şenol, Sevinç Ayçiçek, Gülgün Koçyiğit, Filiz Çelik`ten oluşturuldu.

Proje komisyonunun önüne ASM nin yapacağı kamuoyu faaliyetlerini projelendirme,  Avrupa ülkelerinde yaşayan Sürgünlerle röportajlar yaparak önümüzdeki süreçte SÜRGÜN Belgeseli için adımlar atma çalışmaları önerildi.

Mali Komisyon:  Turgay Çelik, Sevinç Ayçiçek, İbrahim Atmaca`dan oluşturuldu.

Önümüzdeki dönemde; Sürgünde Kadın ve Çocukların sorunlarına duyarlılık yaratmaya yönelik olarak: Gülgün Koçyiğit, Sevinç Ayçiçek ve Filiz Çelik`in bu alana yönelik faaliyetler yürütmesi, Dergiyi beslemesi içinde yazınsal çalışmalar yapılması benimsendi.

Önümüzdeki dönemin faaliyetlerine yönelik olarak Aralık ayında;

“Türkiye`de ve Avrupa`da baskı yasaları ve Sürgünlerin Sorunları “ konulu bir Konferans yapılması için planlamalara başlanması benimsendi.

Bu konferansa ASM, İHD, TİHV, Rote Hilfe, MAF-DAD, TÜDAY, İHDD, SKD, TSP gibi kurumların davet edilmesi ve Konferansı birlikte gerçekleştirmenin olanakları için çağrı yapılması uygun görüldü.

Görev dağılımları yapılan komisyonların kendi ihtisas toplantılarını gerçekleştirmeleri ardından  7 Haziran- Cuma günü saat 20.00 de ASM Yürütme Kurulu 2. Toplantısının yapılması kararlaştırılarak toplantı verimli şekilde sonlandı.

 

56 kez okundu.

Check Also

53 yıllık Sürgün Doğan Özgüden’in Sürgün Yazıları adlı kitaplarının 7. cildi de yayımlandı

11 Mayıs 2024… Bugün, Doğan Özgüden ve İnci Tuğsavul’un yarım yüzyılı çoktan aşan sürgünlerinin başlangıcının …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir