2016 Yılında Almanya’nın bazı Eyaletlerinde Yapılacak Eyalet ve Belediye Meclisi Seçimlerine Dair Genel Tavrımız!

 

logo(1)

Basına ve Kamuoyuna!

2016 yılında Almanya’nın bazı eyaletlerinde eyalet parlementosu ve belediye meclisi seçimleri yapılacaktır. Seçim süreci, politik tartışmaların ve taleplerin en fazla dillendirildiği bir süreci kendi içerisinde barındırmaktadır. Doğal olarak Türkiyeli göçmenlerin bu sürece dair yaklaşımları olacaktır. Bu bağlamda 40 yıllık mücadele deneyimine sahip olan Türkiyeli göçmen kurumu ATİF’in Hessen, Baden Wüttenberg, Rheinland-Pfalz, Saksonya-Anhalt, Mecklenburg Vorpommern, Aşağı Saksonya ve Berlin eyaletlerinde ki eyalet parlamento ve belediye meclisleri seçimler sürecine dair tavrını kamuoyuna sunuyoruz.

ATİF olarak, göçmenlerin/mültecilerin, işçi ve emekçilerin, kadınların ve gençlerin talepleri ayırıcı bir noktada bulunmaktadır. Bu talepleri en asgari oranda sıralayacak olursak;

 • İşçi ve Emekçilerin sendikal hak gasplarına ve krizin faturasının işçi ve emekçilere çıkarılmasına karşı çıkılmalıdır.
 • Uzun zamandır Almanya’da yaşayan, vergisini veren ve oturum hakkı olan her göçmenin aktif ve pasiv seçme seçilme hakkı tanınmalıdır.
 • Kadınların talebi olan ‘Eşit işe eşit ücret!’ yasa haline getirilmeli ve tüm üretim alanlarında derhal uygulamaya sokulmalıdır.
 • Eğitim bir insan hakkıdır ve parasız olmalıdır. Göçmen gençlerin ayırımcılığa uğradıkları politikalara ve katagorili eğitim sistemine son verilmelidir.
 • Mültecilerin en temel hakkı olan sığınma hakkı tanınmalıdır.
 • Mültecilere en asgari insani yaşam ortamının sağlanabilmesi için devlet imkanları seferber edilmelidir. Bu imkanlar halkın vergileri sonucu ortaya çıkan imkanlardır ve hiçbir kurumun, partinin veya bireyin keyfi tasarrufunda olamaz.
 • Özellikle son dönemlerde artan ırkçı saldırılara karşı aktif tavır takınılmalı, tüm ırkçı ve faşist yapılar derhal lağvedilmelidir.
 • Almanya katliamların devam ettiği ülkeler olan Türkiye ve Suudi Arabistan’a yönelik silah ticaretini sonlandırmalıdır ve bu ülkelerle askeri ilişkilerine son vermelidir. Bu devletlerin IŞİD’i destekledikleri yönünde tüm kamuoyunun bir kanısı mevcuttur.
 • Devrimci ve Demokratik kesimlere yönelik olarak uygulanan ve adeta bir sindirme politikasının başaracı haline getirilen 129 a/b yasası derhal kaldırılmalıdır. Bu yasayla yargılanan tüm devrimci ve demokratlar derhal serbest bırakılmalı, bu yasa bağlamında kurumlara yönelik uygulanan yasaklar kaldırılmalıdır.
 • Kürt Göçmenlerin Almanya’da statüleri tanınmalı ve özörgütlülüklerine yönelik baskılara son verilmelidir. Bu bağlamda PKK Yasağı derhal kaldırılmalıdır.

En asgari düzeyde ortaklaşabileceğimiz bu talepleri doğru bulan, sahiplenen ve dillendiren tüm parti ve bireylerin desteklenmesi genel bir politikamızdır.

Demokratik kamuoyuna saygıyla bildiririz.

 1. Dönem Yönetim Kurulu

 

Kontakt Adresse: Kaiser-Wilhelm Str. 284 47169 Duisburg   Mail: atif_almanya@yahoo.de    Datum: 28.02.2016

Datum: 28.02.2016

99 kez okundu.

Check Also

Hrant Dink katledilişinin 17. Yılında Nürnberg`de Anılacak!

Düzenleyicileri arasında Avrupa Sürgünler Meclisi (ASM) ninde yer aldığı 19 Ocak 2024 tarihinde yapılacak etkinlikle …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir