ERMENİ SOYKIRIMINI 100. YILDÖNÜMÜNDE BİR KEZ DAHA LANETLİYORUZ!

Mahmut Özkan mahmut_ozkan-100x100

Ermeni Soykırımının üzerinden 100 yıl geçti. Ermeniler; Osmanlı İmparatorluğu’nun son yönetimini oluşturan İttihat ve Terakki Cemiyeti (İTC) tarafından resmi olarak 24 Nisan 1915 tarihinde başlatılan soykırıma maruz kaldılar. Zorla tehcire tabi tutularak yaşadıkları topraklardan koparıldılar ve topluca katledildiler. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı ayrımı yapılmadan topyekün hedef alındılar.

Ermeni soykırımı bilinçli ve planlanmış şekilde yerine getirilmiştir. Arkaik Osmanlı İmparatorluğu’nun son  devlet erkini oluşturan İTC tarafından organize edilmiştir. Fetihçi, haraççı, köhnemiş devlet, yüzyıllardır topraklarını gasp ettikleri Ermenilerin, Rumların/Pontosların, Süryanilerin/Asurilerin uluslaşma sürecine girmelerine tahammül edememişlerdir. Bu nedenle tümüyle İslamlaştırmaya ve Türkleştirmeye dayalı homojen toplum oluşturma histerisine kapılmışlar ve Ermenileri yok etme dürtüsüyle hareket etmişlerdir. Pan-İslamizm, Pan-Türkizm doktriniyle donanan İTC liderleri 1913’ün başlarında yaptıkları fırka (parti) kongresinde aldıkları gizli kararla, Ermenilerin -ve beraberinde Rumların, Süryanilerin- zorla tehcir edilmeleri ve bunun örgütlenmesine yönelik karar alırlar.

Alınan bu karar 24 Nisan 1915’te uygulamaya konur. İTC ve Teşkilat-ı Mahsusa tarafından Ermeni soykırımına gidilir. Ermeni toplumu bir bütün olarak hedef alınır. Soykırım önce Ermeni aydınların tutuklanmaları ve idam edilmeleriyle başlar. Akabinde 15 ile 60 yaş arasında erkek nüfusun önemli bölümü daha 1914’lerde toplandığı Amele Taburlarında katledilir. Nüfusun kadın, çocuk ve yaşlı kesimleri ise zoraki tehcirle sevk edildikleri Suriye ve Mezopotamya güzergahındaki çeşitli yollarda, dağlarda, çöllerde kurşuna dizilerek, uçurumdan atılarak, açlıktan ve hastalıktan ölüme terkedilerek, kadınlara tecavüz edilerek topluca katledilirler. Amaç Ermenilerin topraklarına, paralarına, mallarına ve yarattıkları tüm değerlere el koymaktır. Amaçları, hedefledikleri Turan devleti önünde engel gördükleri Ermenileri Küçük Asya’da ve Kafkasya’da tümden yok etmektir. 1894 -1896 katliamıyla başlatılan ve 1915’te devam ettirilen soykırım 1922’lere kadar sürdürülür. Sonuçta 2 milyon Ermeni katledilir, yok edilir… Adeta buharlaştırılır… Bu soykırımda Rumlar/Pontoslar ve Süryaniler de hedef alınırlar. Onlarla beraber katledilenlerin sayısı 4 milyonu bulur…

Bu soykırımdan günümüze 100 yıl geçmiştir. Ermeniler soykırımı unutmadılar, hesabının  sorulmasını talep etmektedirler. ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu) olarak bizler da bu haklı talebin yanında olduğumuzu beyan ederken 100. yıldönümünde soykırımı bir kez daha kınıyor, tarihin belleğinde yargılıyor ve mahküm ediyoruz. Kesin sonuca kadar Ermenilerin haklı ve meşru taleplerinin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Bu doğrultuda yapılacak eylemlerin ve etkinliklerin içinde yer almayı kendimize görev bilirken, tüm tutarlı demokrat ve devrimci güç ve kuruluşları da bu  saflarda yer almaya çağırıyoruz.

  1. Yıldönümünde Ermeni Soykırımını Kınıyoruz!

Soykırıma Karşı Haklı ve Meşru Mücadele Saflarında Yer Almaya Çağırıyoruz

326 kez okundu.

Check Also

Freedom protests for Ecevit Piroğlu in Europe

Freedom protests for Ecevit Piroğlu in Europe One of the demonstrations held in front of …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir