Avrupa Sürgünler Meclisi (ASM) Yürütme Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi

b9dc72d9c8894bf9aff4709327bb3da9

Avrupa Sürgünler Meclisi (ASM)

Yürütme Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi

5. ASM Olağan Kongresinde seçilen (Hasan Aksu, İbrahim Atmaca, İ.Metin Ayçiçek, Turgay Çelik, Engin Erkiner, Mahmut Özkan, Nejat Pişmişler)

7 Kişilik ASM Yürütme Kurulu, 8 Aralık 2018 tarihinde Nürnberg’de toplantısını gerçekleştirdi.

ASM Yürütme Kurulu toplantısında gündem içerisinde saptanan konular değerlendirilerek önümüzdeki dönemi ilişkin olarak yapılacak çalışmalar programlandı. Yapılan planlamayı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

ASM 5. Kongresinin Değerlendirilmesi

5. Olağan Kongre hazırlıkları ve ASM üyeleriyle ilişkilenerek Kongreye katma çabasının yetersizliğine karşın, 5.Kongre, üretkenliği itibarıyla başarılı bir kongre olarak değerlendirildi.

İnterpol’e Yönelik Çalışma

Bilindiği üzere, Avrupa’da sürgünlük yaşayan politik mülteciler, son yıllarda sıkça Türk Hükümetinin İnterpol başvuruları üzerinden tutuklanmakta, seyahat ve dolaşım özgürlükleri kısıtlanmaktadır. Avrupa ülkelerinde siyasi sığınmacılığı kabul edilmiş politik sürgünlerin de maruz kaldıkları baskı ve hukuksuzluklara karşı, Avrupa Sürgünler Meclisi bünyesinden Interpol sorunlarında birikimli Avukat arkadaşlarımızla bir Hukuk Bürosu oluşturulması kararlaştırıldı. Saptanan Avukat arkadaşlardan oluşturulan Büro, oluşumluyla birlikte kamu oyuna açıklanacaktır.

129 A/B Yasalarına İlişkin

Bilindiği gibi uzun bir süredir Avrupa Birliği ülkelerinde ve özellikle Almanya`da devrimci demokratik kurumlarda faaliyet gösteren politik sürgünlere yönelik baskı ve tutuklamalar giderek artan bir yaygınlıkla gerçekleştirilmektedir. Halen TKP/ML, PKK, DHKP-C ve başka uluslara mensup çok sayıda devrimci 129 a-b yasa maddesine istinaden “terör örgütü” iddiasıyla tanımladıkları politik kurumlarla değişik biçimlerde ilişkilendirilerek hukuksuz bir biçimde yargılanmaktadırlar. Uluslararası antlaşmalarda iltica talebine başvurmuş bireylerin “geri iadesi” yasaklanmasına rağmen, hukuk dışı oldubittilerle bu yasak aşılmakta, ya da politik çalışma ve demokratik faaliyetlerinden engellenmektedir. Politik mültecilerin haklarının kısıtlanması; hele hele tutuklanması kabul edilemez bir uygulamadır. ASM, 129 a-b yasalarının kaldırılması ve bu yasadan kaynaklı tutuklamalara son verilmesine yönelik sürdürülen çalışmalarını ve kampanyalarını bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de sürdürme ve desteklenme kararını yinelemiştir.

ASM Üyeleriyle İlişkilerin Yeniden Düzenlenerek Aktive Edilmesi

2012 den bu yana ASM çalışmalarına katkı vermiş olan tüm Meclis üyelerimize ve kuruluş aşamasında destek sunan kurumlarla yeniden ilişkilenmeye yönelik bir çaba içine girilmesi kararlaştırılmıştır. Üye ve destek veren kurumların e-mail ve ilişki adreslerinin yeniden düzenlenmesi, ASM faaliyetleri hakkında düzenli olarak bilgilendirilmesi ve çalışmalarımıza katkı vermelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Yeni Sürgünlerle İlişkilenme

Son yıllarda Türkiye`de artarak gelişen diktatoryal sistem baskıları sonucu işsiz bırakılan, tutuklama kararlarıyla sürgüne zorlanan geniş kitlesel göçle ilişkilenerek onlara bu zor yaşamda destek sunmak elbette bir demokratik görevdir. Sürgündeki muhalif yazar, aydın, akademisyen, sendikacı, sanatçı, avukat, siyasetçi ve bilim insanlarıyla ilişkilenmeyi özel bir program ve plan kapsamı içerisinde ele alarak, onların enerjilerini de sürgünlük konusu kapsamında yaşanan sorunların çözüm çabalarına katmak amacıyla 29 Haziran 2019 Tarihinde Frankfurt`ta bir buluşma gerçekleştirilecektir.

ASM Web Sitesi ve Sosyal Medya Araçlarımız

Mevcut olan ASM web sayfası çeşitli görsel değişikliklerle güncellenecek olup, ASM nin belge niteliği taşıyan açıklama ve kararları ile “Sürgün DergisiBülteni”nin bazı yazıları, ihtiyaç oranında İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerine çevrilerek sitede yayınlanacaktır.

Twitter, Facebook gibi sosyal medya iletişim araçları daha etkin kullanılmaya çalışılacaktır.

ASM Bülteni “Sürgün”

Kongrede öneri olarak ortaya çıkan görüşler doğrultusunda ASM Yürütme Kurulu “SÜRGÜN” adıyla ve başlangıçta 6 aylık periyodlarla bu alana ilişkin sorunları işleyen yazıların, makalelerin ve ASM faaliyetlerinin yer aldığı bir dergi çıkarılmasına karar vermiştir. “SÜRGÜN” dergisinin ilk sayısı Mayıs 2019 tarihinde çıkartılacaktır.

Tanıtım Panelleri ve Yazılı ve Görsel Medya Çalışmaları

ASM, Avrupa’da yaşayan sürgünlerin tarihçesi, sürgünlüğün tanımı ve sürgünlerin yaşadıkları sorunlara duyarlılık yaratmaya yönelik olarak değişik Avrupa ülkelerinde tanıtım toplantıları ya da sorun kapsamında değişik içerikleri tartıştıran paneller yapma kararı almıştır. Bu kapsamda kesinleşmiş talepler olarak Şubat-Mart 2019 tarihlerinde Arnheim/Hollanda, İnnsbruck/Avusturya ve Mannheim/Almanya’da kitleye yönelik Paneller gerçekleştirilecektir. Bu tür talepler geldikçe değerlendirilecektir.

TV kanallarında sürgünlük sorunlarına ve ASM faaliyetlerine ilgi yaratmak, kurumun tanıtımını yaparak iletişim alanını genişletmek de çalışma programına alınmıştır.

“Sürgünler Konferansı”

Dünya`da olduğu gibi Avrupa`da sürgünlüğün tarihi çok eskidir. Ülkelerindeki devletlerin baskıcı uygulama ve politikalarına karşı direnen ilerici kesimler o ülkelerin faşist ve gerici yönetimlerince ya tutsak edilmiş ya da göçe/sürgüne zorlanmışlardır. Avrupa kıtası, Şili, Yunanistan, İran, Filipinler, Türkiye ve Kürdistan`dan gelen politik sürgünlerin mücadelelerini sürdürdüğü ve kendi ülkelerindeki demokrasi ve devrim mücadelelerine katkı ve destekler verdiği bir alandır.

Sürgünlerin sorunlarını ve Sürgünlüğün tarihçesini konunun uzmanlarıyla tartışmak için, Ekim 2019 tarihinde Nürnberg’de bir Uluslararası Sürgünler Konferansı yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu konferansa konusunda uzman bilim insanları, politikerler, edebiyatçı ve sanatçılar davet edilerek, tartışma sonuçları yayınlanacaktır. Toplantıya ilişkin ön çalışma raporları 16 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek ASM Yürütme Kurulu 2. toplantısında düzenleme yapacaktır.

Diğer Kurumlarla İlişkilenme

ASM, programında belirtilen çerçeve içerisinde tüm demokratik kurum, örgüt, çevre ve kişilerle birlikte çalışmayı hedeflemektedir. Bugüne kadar HDK-A bileşenleri içinde yer alan ASM, son süreçte ortaya çıkan tartışmalı süreci değerlendirerek HDK-A ile bir bileşen olarak ilişki sürdürmeye son verme kararı almıştır.

ASM, gerek HDK-A gerek DGB ve benzeri kurumlarla ortaklaşmaları ve kamu oyuna yönelik açıklamalarda ortak imza kullanma hakkını her somut duruma göre değerlendirerek kullanacaktır.

ASM Yürütme Kurulu’nun İşbölümü

2 yıllığına seçilen, 7 kişilik ASM Yürütme Kurulu üyeleri kendi yapısal bünyelerine yönelik iç organlarını ve çalışmalarını iş bölümü kapsamında tamamlamıştır.

Yeni dönem sözcüleri olarak İ. Metin Ayçiçek ve Mahmut Turabi Özkan görevlendirilmişlerdir.

Yürütme Kurulu, kurum çalışmalarında yer alması için bir “Hukuk Bürosu” çalışmasını başlatmıştır.

293 kez okundu.

Check Also

Freedom protests for Ecevit Piroğlu in Europe

Freedom protests for Ecevit Piroğlu in Europe One of the demonstrations held in front of …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir