Ali Ertem ölümünün birinci yılında Frankfurt’ta anıldı

ALİ ERTEM’İN ANISINA…

Soykırım Karşıtları Derneği Başkanı Ali Ertem ölümünün birinci yılında Frankfurt’ta yaklaşık 200 kişinin katıldığı bir toplantıyla anıldı. Toplantıda değişik konuşmacıların yanı sıra kısa birkaç müzikli bölüm de yer aldı. Konuşmacılar Ermeni ve ülke tarihindeki diğer soykırımların yanı sıra Ali Ertem ile ilgili anılarını da anlattılar.
Toplantıda Avrupa Sürgünler Meclisi adına da bir konuşma yapıldı. 

ALİ ERTEM’İN ANISINA…

Ali Ertem katıldığı her toplantıda, bulunduğu her toplulukta soykırım konusunu gündeme getirerek bu konuyu bilince çıkarmaya çalışırdı. Soykırım bugün genel olarak biliniyorsa bunda Ertem’in yıllarca süren çabasının da payı bulunmaktadır.
Bu çabanın yeni araştırmalar da dahil edilerek sürdürülmesi gerekiyor.
Bütün soykırımların değişmez iki aktörü vardır: devlet ve yerel halkın bir bölümü.
Osmanlı devletinin soykırımdaki rolü biliniyor. O yıllarda Osmanlı Almanya’nın yarı sömürgesi gibiydi. Almanya’nın haberi ve katkısı olmadan bu soykırımın yapılabilmesi mümkün değildir. 
Konuyla ilgili yeni araştırmalar yayınlandı.
İngilizcede yayınlanan ve Almancaya Extrem gewalttätige Gesellschaften adıyla çevrilen (Aşırı Saldırgan Toplumlar) Ermeni soykırımına da yer verilmekte, bu soykırımda merkezi otorite, yerel otorite ve halk arasındaki paylaşım savaşı işlenmektedir.
İstanbul el konulan Ermeni mallarının merkeze gönderilmesini isterken yerel otorite –genellikle eşraf- buna karşı çıkmakta, Ermenilerin evleri de yerel halk tarafından talan edilmektedir. 
Merkezi otorite ekonomik olarak bu soykırımdan fazla pay alamamış görünmektedir.
Yerel halkın küçük bir bölümü bazı Ermenileri saklar, kaçmalarına yardım ederek hayatlarını kurtarır. Bunlar sayıca azdır.
Soykırımı anlatmak, soykırımın mekanizmasını anlatmaktır. 
Bu konuda yayınlanan araştırmalara da referans vererek Ali Ertem’in çabasının daha verimli olarak sürdürülebileceği düşüncesindeyiz.
O’nu unutmayacağız…

AVRUPA SÜRGÜNLER MECLİSİ


61 kez okundu.

Check Also

SÜRGÜNDE MÜCADELECİ KADIN OLMAK – Nuray Bayındır

Sürgün insanın iradesi dışında ülkesinden, doğduğu coğrafyadan, bağlı bulunduğu topluluktan uzaklaştırılmasıdır. İnsanın sevdiklerinden, yaşadığı ortamdan, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir