Avrupa’daki demokrasi güçleri: Oylarımız HDP’ye

10495700_806834212718859_6607731931089916911_o

Avrupa’da faaliyet gösteren çok sayıda parti, kurum, sivil toplum örgütü, aydın ve siyasetçi yayınladıkları ortak deklarasyonla 7 Haziran seçimlerinde HDP’yi destekleyeceklerini açıkladı.
Avrupa’da faaliyet gösteren çok sayıda parti, kurum, sivil toplum örgütü, aydın ve siyasetçi yayınladıkları ortak deklarasyonla 7 Haziran seçimlerinde HDP’yi destekleyeceklerini açıkladı. Deklarasyonda, “Biz Avrupa’daki ilerici, demokrat, devrimci ve sosyalistler olarak bu seçimlerde halklarımızın demokratik seçeneği HDP etrafında birleşiyoruz.
Avrupa ülkelerinde faaliyet yürüten ve aşağıda imzası bulunan kurum ve kuruluşlar olarak, HDP’nin 7 Haziran genel seçimlerinde başarıyla çıkması için bütün olanak ve enerjimizle, tam bir seferberlikle çalışacağımızı, her türlü desteği vereceğimizi basına ve kamuoyuna ilan ediyoruz.”
Avrupa’da faaliyet gösteren çok sayıda parti, kurum, sivil toplum örgütü, aydın ve siyasetçi yayınladıkları ortak deklarasyonla 7 Haziran seçimlerinde HDP’yi destekleyeceklerini kamuoyuna duyurdu.
7 Haziran’da yapılacak olan milletvekili seçimlerinin özgürlük ve demokrasi güçleri için bir şans olduğu vurgulanan açıklamada ‘Avrupa’da Oylarımız HDP’ye’ denildi.
EŞİT YURTTAŞLIK VURGUSU
Deklarasyon metninde; “Türkiye’de 7 Haziran 2015’te yapılacak genel seçimler, farklı inançlardan, uluslardan, mezheplerden halklarımızın ve kadınların geleceği için, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin daha da büyütülmesi için tarihi önemdedir.
13 yıldır iş başında olan AKP Hükümeti, Kürt halkının, Alevi halkının “eşit haklar” talebine, işçi sınıfı ve emekçilerin, ezilenlerin, gençliğin ve kadınların insani taleplerine yanıt olmak bir yana her fırsatta saldırgan bir politika izledi. Bugün de, diktatörlüğünü pekiştirmek için “İç Güvenlik” yasa tasarısı gibi yeni adımlar atıyor” denildi.
Müzakere sürecine girilmediğine değinilen metinde, “30 yıllık savaşın bitirilmesi, Kürt sorununun demokratik çözümü konusunda başlatılan görüşmeler hâlâ müzakereye dönüşmedi.
Alevi halkımızın “eşit yurttaşlık hakkı” talebi yerine getirilmediği gibi eğitim sistemi daha da gericileştirildi.
AKP, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin en büyük engelidir” diye belirtildi.
‘DÜZEN PARTLERİ IRÇI, ŞOVEN, CİNSİYETÇİ VE SERMAYE YANLISI’
Egemen sistem içinden çıkan partilerin mevcut sorunlara bir çözüm değil ağırlaştırıcı etken olduğunu belirten deklarasyonda; devamla şu hususlara dikkat çekildi:
“AKP, CHP, MHP gibi düzen partileri; ırkçı, şoven, cinsiyetçi ve sermaye yanlısı politikalarıyla halklarımızın özgürlük ve demokrasi mücadelesinin karşıtıdır.
HDP; “Yeni Yaşam” çağrısıyla Türkü, Kürdü, Asurisi, Süryanisi, Ermenisi, Lazı, Rumu, Çerkezi, Romanıyla; Müslümanı, Alevisi, Hıristiyanı, Ezîdîsiyle tüm halklarımızın özgürlüğü, eşitliği ve kardeşliği için mücadele ettiğini bir kere daha deklare etti.
HDP; Kobanê’de, Rojava’da, Suriye ve Irak’ta, Ortadoğu coğrafyasında özgür ve onurlu yeni bir yaşam kurmak için mücadele eden halklarımdan, Ege’nin karşı kıyısında neoliberal ekonomik dayatmalara karşı onurlu ve insani bir yaşam mücadelesi veren Yunan halkından da tam destek aldı.
HDP etrafında bir araya gelen güçler, diğer bütün düzen partilerinden farklı bir Türkiye kurmak istediğini açık olarak ifade ettiler.
Halkların barış ve kardeşlik içinde yaşadığı bir Türkiye Avrupa ülkelerinde yaşayan bizlerin de en büyük dileğidir.
Yıllardan beri Türkiye’de sistem partileri tarafından sürdürülen savaş ve sömürü politikaları Avrupa’da da önemli ölçüde etkili oldu. Savaşın etkisini sürdürdüğü yıllarda Avrupa’da yaşayan Türk, Kürt ve diğer uluslardan emekçiler arasında önyargılar derinleştirildi. Kürt kurumları açıktan hedef haline getirildi.
Yaşadığımız ülkelerde Türk devletinin isteği temelinde Kürt halkı ve kurumları kriminalize edildi. Ve halen de edilmeye devam ediliyor.
ABDEM: ‘ÖCALAN İLE GÖRÜŞMELER MÜZAKEREYE DÖNÜŞMELİ’
Seçimlerde HDP’nin başarıyla çıkması aynı zamanda bu politikaların püskürtülmesi anlamına geliyor.
2013 Newroz’undan sonra başlayan diyalog sürecini desteklemek üzere, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk, Kürt, Asuri, Süryani, Laz, Çerkez, Ermeni, Rum, Alevi, Ezîdî, Hıristiyan, Müslüman inancından kurumlar ve bireyler tarafından kurulan Avrupa Barış ve Demokrasi Meclisi (ABDEM), iki yıldır çatışmaların durması, can kaybının olmamasından büyük bir memnunluk duymaktadır.
Biz, bu çatışmasızlık döneminin devam etmesini, Sayın Öcalan’la devlet arasında süren görüşmelerin zaman yitirmeden müzakereye dönüştürülmesini talep ediyoruz. Başta Kürt sorunu olmak üzere Türkiye’nin yıllardır bekleyen sorunlarının demokratik bir Türkiye’nin kurulmasından geçtiğine inanıyoruz.
7 Haziran seçimlerinden HDP’nin yüzde 10 barajını aşması, parlamentoya girmesi bu nedenle barış için büyük bir fırsattır. Bizler, bu fırsatın gerçeği dönüşmesi için Avrupa’dan buna destek vereceğimizi ilan etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.”
‘SEÇİMLER YALNIZ TÜRKİYE İÇİN DEĞİL ORTADOĞU VE AVRUPA İÇİN DE ÖNEMLİ’
Türkiye siyasetinde HDP ve AKP arasında yaşanan mücadelenin demokrasi isteyenler ile egemenlikçi zihniyet arasındaki mücadele olduğuna vurgu yapan deklarasyon imzacıları şöyle devam etti.
“Açıktır ki: 7 Haziran seçimleri sadece Türkiye için değil, Ortadoğu ve Avrupa için de büyük bir önem taşıyor. Sandıktan çıkacak sonuçların etkisi bütün bölgeyi etkileme özelliğine sahiptir. Bir taraftan Osmanlı özentisiyle bölge üzerinde egemenlik kurmak isteyen, muhafazakar yaşam tarzını halka dayatan AKP, diğer taraftan gerçekten halkların barış içerisinde yaşamasını savunan, bütün inançlara saygılı, dinin siyasete alet edilmesini istemeyen HDP var.
Biz Avrupa’daki ilerici, demokrat, devrimci ve sosyalistler olarak bu seçimlerde halklarımızın demokratik seçeneği HDP etrafında birleşiyoruz.
Avrupa ülkelerinde faaliyet yürüten ve aşağıda imzası bulunan kurum ve kuruluşlar olarak, HDP’nin 7 Haziran genel seçimlerinde başarıyla çıkması için bütün olanak ve enerjimizle, tam bir seferberlikle çalışacağımızı, her türlü desteği vereceğimizi basına ve kamuoyuna ilan ediyoruz.
Avrupa’da yaşayan Türk, Kürt, Asuri-Süryani, Laz, Çerkez, Ermeni, Rum, Roman; Alevi, Ezîdî, Hıristiyan, Müslüman inancından halklarımızı, çevre savunucularını, LGBTİ bireyleri, işçi sınıfı ve emekçileri, ezilenleri, gençliği ve kadınları, ilerici, devrimci güçleri, tüm ötekileştirilenlerin ve umudun sesi olan Halkların Demokratik Partisi (HDP)’ye oylarıyla destek olmaya çağırıyoruz.”
DEKLARASYONA ATAN KURUMLAR
Avrupa Süryaniler Birliği-ESU
Avrupa sürgünler meclisi
Avrupalı Demokratik Çerkesler İnisiyatifi :
Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-Kon) :
Avrupa Karakoçanlar Derneği :
Avrupa Karerliler Derneği :
Avrupa Kürt Kadın Hareketi :
Avrupa Sürgünler Platformu :
Civaka Kurd li Almanya :
Demokratik Aleviler Federasyonu (FEDA) :
Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DIDF) :
AGIF( Almanya Gocmen Isciler Federasyonu)
DDKD
Özgürlük ve Sosyalizm partisi(ÖSP)
Dersim Yeniden İnşa Cemiyeti :
Devrimci Proletarya-Yaşanacak Dünya
Nor Zartonk Ermeni İnsiyatifi
Êzidi Akademisyenler Topluluğu :
Êzidi Dernekleri Federasyonu (FÊK)
Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği (HTİB)
mezopotamya demokratik değişim partisi-MDDP
Turabdin dernekler federasyonu-DETA
Koçgiriler Federasyonu :
Kongra Civaka Demokratik a Kurd ya Ewrupa (KCD-Ewrupa) :
Kürdistan İslam Partisi (PİK) :
Kürdistan İslam Toplumu Federasyonu (CIK) :
Kürdistan Komünist Partisi (KKP
Kürt ve Türk Kadınları Barış İnisiyatifi
Laz Dilini ve Kültürünü Koruma Derneği (LAGEBURA)
Nubahar
Pontuslu Yunanlıların Avrupa Federasyonu :
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP)
Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB) :
Soykırım Karşıtları Derneği (SKD) :
Bergischgladbach Kocgiri egitim ve kultur merkezi
Dersim 38 Soykırım karşıtı derneği
UNA-KURD :
Yeşiller ve Sol Partisi
Avrupa Maraş Girişimi
Avrupa Karadenizliler HDP inisiyatifi
İç Anadolu Kürtler Platformu
Avrupa Bingöl İnisiyatifi
Kars Ardahan İnisiyatifi,
Avrupa Tilkililer Dernekleri
Avrupa Kürecikliler İnisiyatifi
Kürt Enstitüsü
DEMOKRATİK GÜÇBİRLİĞİ ADINA
ATİK(Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu)
ADHK(Avrupa Demokratik Halklar Konfederasyonu)
NAV_DEM(Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi)
YXK(Kürdistan Öğrenciler Birliği)
ADEF (Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu)
SEÇİLMİŞLER
Atilla Toptaş : Bazel Kanton Mv.
Cansu Özdemir : Sol Parti Hamburg Mv.
Mehmet Kılıç : Yeşiller Federal Mv.
Mehmet Yıldız : Sol Parti Hamburg Mv.
Sevim Dağdelen : Sol Parti Federal Mv
ŞAHSİYETLER
Av. Filiz Kalaycı
Av. Mahmut Şakar
Doğan Özgüden
Dr. Işık İşcanlı
Fevzi Karadeniz
Hacı Çelik
Koray Düzgören
Memo Şahin
Metin Ayçiçek
Murat Çakır
Necati Abay
Prof. Mihran Dabag
Süleyman Ateş
Teslim Töre

 
 

472 kez okundu.

Check Also

Celal BAŞLANGIÇ Köln`de Sonsuzluğa Uğurlandı

Sürgünde bir yürek daha sustu! Yıllarca basın özgürlüğü için mücadele eden Celal BAŞLANGIÇ’ı dünya basın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir