Avrupa’da Halkların Barış ve Demokrasi Konferansı’na Çağrı

Demokratik çözüm sürecine katkı sunmak amacıyla 29-30 Haziran tarihlerinde Belçika’nın Başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek olan “Halkların Barış ve Demokrasi Konferansı” hazırlığı için 19 Mayıs 2013 pazar günü Brüksel’de bir araya gelen Kürdistan ve Türkiyeli 42 göçmen örgütü, dernek ve siyasi partinin temsilcileriyle aralarında Kongra-Gel Başkanı Remzi Kartal, KCK Yürütme Konseyi üyesi Zübeyir Aydar, yazar Doğan Özgüden, Ferda Çetin, Günay Aslan, Yücel Özdemir, Mahir Sayın, Teslim Töre ve Metin Ayçiçek’in de bulunduğu çok sayıda şahsiyet, bir çağrı yayınlayarak konferans çalışmalarına start verdi.

Çağrı

İçinden geçtiğimiz tarihsel süreçte halklarımızın özgür geleceğinin inşası için önemli bir barış fırsatı yakalanmıştır. Bu tarihsel süreç, halklarımızın özgür ve ortak geleceği açısından bir dönüm noktasıdır. Bunun kalıcı bir demokrasiyle sonuçlanmasının herkesin ortak özlemi olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda etnik kökeni, dini, dili, kültürü, sınıfsal ve cins kimliği ne olursa olsun herkesin tarihsel sorumluluklarını yerine getireceğine inanıyoruz.

Avrupa’da yaşayan Türkiye ve Kürdistan kökenli halklar bu sürecin temel dinamiklerinden biridir. Dolayısıyla Türk Devleti’nin geçmişten günümüze uygulayageldiği ırkçı, tekçi ve imhacı politikalarının sonucunda katliama uğratılmış, sürgün edilmiş, topraklarından koparılmış olan bütün halkların ve inanç gruplarının bu sürece kendi talepleriyle öznel bir güç olarak katılmaları gerekmektedir.

Bu anlamda çözüm ve barış konferanslarından birinin Avrupa’da gerçekleşiyor olması bu kıtada yaşayan haklarımız açısından tarihsel bir fırsattır.

Biz aşağıda imzası olan Avrupa’da yaşayan bütün ulusal, inançsal, kültürel, cinsel, sınıfsal göçmenlerin temsilcileri olarak 29-30 Haziran 2013 tarihleri arsında Brüksel’de yapılacak olan Halkların Barış ve Demokrasi Konferansı’nın hazırlık çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz.

Ülkemizde demokratik, özgür bir geleceğin inşası, Avrupa’da halklarımız arasında demokratik dayanışmanın ve işbirliğinin sağlanması açısından konferansın tarihsel bir misyon yükleneceğini inanıyoruz.

Avrupa’da yaşayan Anadolu ve Mezopotamya’dan gelmiş olan bütün kadim kimlikler: Kürt, Türk, Ermeni, Rum, Asuri-Süryani, Laz, Çerkez, Arap, Roman ve ezilen bütün inançlar: Alevi, Ezidi, Hıristiyan, Yahudi, İslami kesimleri, bütün demokrasi dinamiklerini, ezilenlerin iradesini yansıtacak olan ve ortak çözüm yollarının aranacağı Halkların Barış ve Demokrasi Konferansı ‘na destek vermeye çağırıyoruz. Ezmeden, ezilmeden kimliklerimizle eşit, özgür, birlikte bir yaşamı inşa etmek için konferansımızda buluşalım.”

İmzacılar

Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu YEK-KOM

Almanya Türkiye İnsan Hakları Derneği TÜDAY

Almanya ve Orta Avrupa Asuri-Süryani Federasyonu

Avrupa Barış Meclisi

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu

Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (Aveg-Kon )

Avrupa Karakoçanlar Derneği

Avrupa Karerliler Derneği

Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu KON-KURD

Avrupa Kürt Kadın Hareketi

Avrupa Sürgünler Platformu

Çerkezler Derneği 

Demokratik Aleviler Federasyonu (FEDA)

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu

Dersim Ermenileri

Devrimci Proletarya (Yaşanacak Dünya)

Ezidi Akademisyenler Birliği

Ezidi Dernekleri Federasyonu

İsveç Barış Meclisi

Kürdistan Gazeteciler Birliği

Kürdistan İslam Partisi

Kürdistan İslam Toplumu Federasyonu

Kürdistan Komünist Partisi

Kürt Enstitüsü (Köln)

Kürt ve Türk Kadınları Barış İnsiyatifi -Stockholm

Laz Dilini ve Kültürünü Koruma Derneği (LAGEBURA)

Öcalan’a Özgürlük İnsiyatifi

Özgürlük ve Demokrasi Partisi

Pontuslu Yunanlıların Avrupa Federasyonu

Sosyalist Kadınlar Birliği

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi

Av. Mahmut Şakar (MAF-DAD)

Derweş Ferho (Brüksel Kürt Enstitüsü)

Doğan Özgüden (Gazeteci) 

Günay Aslan (Gazeteci-Yazar)

İ. Metin Ayçiçek (Gazeteci-Yazar)

İnci Tuğsavul (Gazeteci)

Murat Çakır ( Gazeteci- yazar)

Mustafa Ayrancı (Hollanda Türkiye İşçileri Birliği)

Remzi Kartal ( Kongra-Gel Başkanı)

Teslim Töre (Siyasetçi)

Zeynel Özen (Siyasetçi)

Zübeyir Aydar (KCK Yürütme Konseyi Üyesi)

İrtibat için:

e-mail: demokrasibariskonferansi2013@gmail.com

474 kez okundu.

Check Also

53 yıllık Sürgün Doğan Özgüden’in Sürgün Yazıları adlı kitaplarının 7. cildi de yayımlandı

11 Mayıs 2024… Bugün, Doğan Özgüden ve İnci Tuğsavul’un yarım yüzyılı çoktan aşan sürgünlerinin başlangıcının …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir