Avrupa Sürgünler Meclisi Yürütme Kurulu 6. Toplantısını gerçekleştirdi

Avrupa Sürgünler Meclisi Yürütme Kurulu dün ( 12 Mart 2023 ) de digital ortamda toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya 12 üyesinden 9 u katıldı. Yapılan toplantıda, Deprem felaketinin yarattığı yıkım ve yoksulluk içinde olan Türkiye ve Suriye de halklarla çeşitli biçimlerde sürdürülen dayanışma faaliyetleri üzerine ASM olarak neler yapılabileceğine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Çeşitli devrimci, demokratik kurumlar tarafından sürdürülen çalışmalara katkı vermenin yanında, Sonbaharda ASM olarak bir Depremle Dayanışma etkinliği yapılmasına yönelik önerinin ise, 6 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak fiziki toplantıda görüşülmesi kararlaştırıldı.
ASM çalışmalarına ivme kazandırmaya yönelik çeşitli planlamaların yapıldığı toplantıda; Türkiyede 14 Mayıs 2023 Seçimlerinin başladığı bu süreçte, Avrupada yaşayan Sürgünlerin taleplerini içeren bir deklarasyonun yayınlanması kararı alındı.Yayınlanacak deklarasyonun, “Sürgünlerin koşulsuz ve takibatsız ülkelerine geri dönüş koşullarının önündeki tüm engellerin kaldırılması, gaspedilen siyasi ve hukuksal haklarının ve el konulan mallarının geri iadesi, kovuşturmaların ve davaların kapatılarak sürgünde yaşamak zorunda bırakılan aydın, yazar, akademisyen, politikacı, devrimci, sosyalist ve muhalif tüm kesimlere, özgürce Türkiyeye dönebilecekleri güvencelerin verilmesini içeren yasa çıkartılarak, Sürgünlere yapılan haksızlık ve hukuksuzluklardan özür dilenmesini de içeren,

 1. 12 Eylül mahkemelerince verilen ve keyfilikleri sürekli sergilenen yargı kararları iptal edilmelidir. Günümüze kadar uygulanan 12 Eylül hukuku ortadan kaldırılmalıdır.
 2. KHK’lılara yönelik soruşturmalar durdurulmalıdır.
 3. Sürgünler üzerinde baskı kurmayı amaçlayan Uluslararası Yakalama Kararları (İnterpol) kaldırılmalıdır.
 4. Sürgünlerin özgürce ülkeye dönüşleri için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
  Taleblerin, seçim süreci ve yeni kurulacak hükümet- iktidar döneminde gündeme taşınması hedeflenecek.
  Bu talep ve istemlerin kamuoyuna duyurulmasına yönelik te TV programları, basın açıklamaları yapılarak, Taleplerin tüm partilere yollanması sağlanacaktır. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan açıklama için Yürütme Kurulu üyeleri içinden 2 kişi görevlendirildi.
  Yine, Sosyal medyada bu çalışmanın duyurulması, web sitelerinde yayımlanmasına yönelik te görevlendirmeler yapıldı.
  SÜRGÜN Dergisinin 5. sayısının dağıtımı ile mali konuların konuşulduğu 2 saatlik görüşme sonlandırıldı. ASM Yürütme Kurulu 6 Mayıs 2023 tarihinde toplanacak. ASM Meclisi ve bileşenlerinden öneri ve teklifleri olan tüm kesimlerin ASM Yürütmesi toplantısı öncesi – exilrat@web.de- mail adresine öneri, teklif ve eleştirilerini yollamaları ayrıca belirtildi.


163 kez okundu.

Check Also

SÜRGÜNDE MÜCADELECİ KADIN OLMAK – Nuray Bayındır

Sürgün insanın iradesi dışında ülkesinden, doğduğu coğrafyadan, bağlı bulunduğu topluluktan uzaklaştırılmasıdır. İnsanın sevdiklerinden, yaşadığı ortamdan, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir