Avrupa Sürgünler Meclisi 3. Genel Kurulu Toplantı Raporu

 

IMG-20160321-WA0007 (2)

19 Mart, 2016. Köln. Başlama saati:12:00.

Köln’de TÜDAY derneğinde 19 Mart 2016 Cumartesi günü toplanan Avrupa Sürgünler Meclisi 3. Kongresi, ASM Eşsözcüsü Selma Metin’in çağrısıyla yapılan  “sürgünde ve demokrasi mücadelesinde yaşamlarını yitiren bütün sürgünler anısına” saygı duruşu sonrasında, saat 12:00’de başlatıldı.

Selma Metin’in yaptığı kısa açılış konuşması sonrasında, Meclis Kongresi’ni yönetmek üzere, Teslim Töre, Mahmut Özkan ve Avukat Fazıl Ahmet Tamer’den oluşan 3 kişilik divan heyeti seçildi.

Yapılan öneriler doğrultusunda aşağıdaki toplantı Gündem’i saptandı:

 • Saygı duruşu, divan seçimi ve divanın oluşturulması.
 • Yürütme Kurulu ve Medya-Yayın Grubu’nun yıllık çalışma raporlarının tartışmaya açılması.
 • Raporların aklanması.
 • ASM Kongresi’ne katılamayan ama mesaj ileten Meclis üyelerinin Kongreye ilettikleri mesajların okunması.
 • Yeni dönem için çalışma programı ve perspektifler üzerine tartışma.
 • Meclis’in yeni dönem organlarının seçimi.
 • Dilek ve temenniler.

Gündem Maddelerinin onaylanıp kabulüyle, Gündemin 2. Maddesine geçildi.

ASM yürütme Kurulunun 1 yıllık faaliyetlerini özetleyen Faaliyet Raporu ve ASM Medya-Yayın Gurubu’nun çalışmalarını sunan Rapor okundu. Kongrede yer alan çok sayıda üye çalışmalara dair raporlar üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Gündemin 3. Maddesine geçilerek her iki rapor, yapılan tartışmalar sonrası Kongre onayı için oylamaya sunuldu. “Raporların birtakım eksiklik ve yetersizlikleri olsa da, Faaliyet Raporu ve Medya-Basın raporu meclis üyelerince  oylanarak aklandı.

Meclis’in onayına sunuldu. Raporlar oybirliğiyle aklandı.

Gündemin 4. Maddesinde Gazeteci Doğan Özgüden, yazar Adil Okay ve Kongre’ye katılamayan Yürütme Kurulu üyesi Ganime Gülmez’in Kongre’ye ilettikleri yazılı mesajları ve başarı dilekleri okundu.

Gündemin 5. Maddesinde söz alan çok sayıda kişi ASM’nin çalışma perspektifi, örgütlenme biçimi ya da somut projeler üzerine düşüncelerini aktardı.

Bu madde kapsamında şu düşüncelerin altı çizildi:

 • ASM, kendi özgün sorunlarıyla ilgili somut çalışmalara odaklanmalıdır.
 • Örgütlenmesini de, örgütsel ilişkilerini de, çalışma programını da daha önce Kongreler tarafından kabul edilen amaç ve ilkeler doğrultusunda yapmasının gerekliliğinin ve zorunluluğunun altı çizildi.
 • Sayısal olarak genişletilmiş bir Yürütme Kurulu yerine, etkin ve aktif olabilecek yapıda bir Yürütme Kurulu’nun oluşturulması gerekliliğinin altı önemle çizildi.
 • ASM’nin asli çalışma alanını “sürgünlük” konusu içermektedir. Elbette bu konu sadece yaşadığımız topraklarla sınırlı bir ilgiyi değil, bu sürgün akımının kaynağıyla da ilgiyi zorunlu kılmaktadır. Bu durdum bizi Türkiye sorunlarına da ilgili, duyarlı olmaya yöneltmektedir.
 • Gerek sürgünlük konusu üzerine gerekse sol ya da demokrat alanların üzerinde kirletilmiş kavramlar üzerine net tavırlar sergilemek gerektiğinin altı çizildi. Örneğin “sürgün” kavramını aşağılayan düşüncelere karşı nitelikli bir duruş sergilenmek gerekmektedir.
 • ASM Kuruluşunun başında yapılan büyük konferansta ASM’li desteklediklerini deklare eden örgütlerin çalışmalarımızda daha etkin ve katılımcı olabilmelerini hatırlatmaya yönelik bir girişimin gerekliliğinin altı çizilmiştir.

Gündemin bu maddesi kapsamında aşağıdaki kararlara ulaşılmıştır:

ASM Kongresinde önümüzdeki dönemin çalışma anlayışına ilişkin karar tasarıları:

 

 • ASM Kongresi, Kürt ulusunun özgürlük mücadelesi ve direnişiyle dayanışmayı bir görev bilir, Türk devletinin yaptığı katliamları kınar.
 • ASM Kongresi, emperyalist politikalar ve savaşlar sonucu Ortadoğu ve Suriye’den göçe zorlanan sürgünlerin Avrupa ülkelerinde dışlanmasını ve mülteciler bahane edilerek partiler ve devletler eliyle körüklenen ırkçılığa karşı mücadele etmeyi ve sürgünlerle dayanışmayı görev bilir.
 • ASM Kongresi, Almanya hapishanesinde tutsak bulunan Meclis Üyemiz ATiK’li devrimci Seyit Ali Uğur şahsında, hapishanede bulunan  tüm sürgün devrimci tutsaklarla dayanışmayı görev bilir ve en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşturulmaları mücadelesine destek olur.
 • ASM Kongresi, İnterpol aramaları nedeniyle hakkında tutuklama ve tahkikat yapılan sürgünlere sahip çıkarak, 129-a/b gibi gerici yasaların iptali için mücadele eder.
 • ASM Kongresi, Sürgünlük yaşayan tüm politik sürgünleri bireysel ve kurumsal olarak ASM ile ilişkilenmeye ve çalışmalara güç katmaya çağırır.
 • ASM Kongresi, Almanya (AB) ile Türk hükümetleri arasında Mültecilere yönelik olarak yapılan kirli işbirliğine karşı çıkar, AB ülkelerinden Savaştan kaçan ve yaşam hakkı için sığınan tüm sürgünlere kapılarını açmayı ve onlara yardım edilmesini bekler.
 • Eylül 2016 tarihinde “Avrupa’ya sürgünlük ve Sürgünlerin sorunları” konulu bir sempozyumun düzenlenmesi.

ASM Kongresinde önümüzdeki dönem kurumsal yapılanmaya ilişkin karar tasarıları:

 • ASM programının güncellenerek, Almanca, Türkçe, İngilizce, Kürtçe dillerinde tanıtım broşürü şeklinde yayınlanması;
 • Bilgi bankası, veri tabanı oluşturularak, mevcutta 150  civarında olan Meclis üyeleriyle ilişki kurularak üyeliklerin güncellenmesi;
 • Tüzel kişiliği de kavuşmuş olan ASM Derneği’nin banka hesabı açılarak, her Meclis üyesinden yıllık 50 € aidat alınması;
 • Öncelikli olarak Hukuk Büro’sunun kurularak, hukuksal başvurular için bir ilişki adresinin belirlenmesi Kongre tarafından karar altına alınmıştır.

Gündemin 6. Maddesi gereğince ASM Yürütme Kurulu ve Medya-Yayın Grubu’nun seçimlerine geçildi. Adayların saptanmasından sonra yapılan açık oylama ile kurumlar aşağıda belirtildiği biçimde seçildi:

Yürütme Kurulu: Selma Metin, Engin Erkiner, Ufuk Bektaş, Ersin Hakan, Güneş Uzun

Medya-Yayın Bürosu: Metin Ayçiçek, Belkıs Önal Pişmişler, Nejat Pişmişler, Selma Metin, Güneş Uzun.

Toplantı yeni dönem için seçilen kurumlara başarı dilekleri sunularak kapatıldı.

12674694_10153634930888860_1358819039_n20160319_15180720160319_151745

240 kez okundu.

Check Also

Freedom protests for Ecevit Piroğlu in Europe

Freedom protests for Ecevit Piroğlu in Europe One of the demonstrations held in front of …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir