Tüm ASM üyelerine ve dostlarımıza yeni yıl 2024`de sağlık, başarı ve mutluluklar diliyoruz!

2024 Yeni Yılının,
Haksız savaşların, katliamların, yoksulluğun, açlığın, şovenizmin, her türlü eşitsizlik ve ayrımcılığın azaldığı;

İnsanlığın sürgüne ve göçe zorlanmadığı, halklar arası barışın ve dayanışmanın güçlenerek, özgür ve daha iyi yaşanabilir bir dünya mücadelesinin büyüdüğü bir yıl olması dileğiyle…

Tüm ASM üyelerine ve dostlarımıza yeni yılda sağlık, başarı ve mutluluklar diliyoruz.

Avrupa Sürgünler Meclisi ( ASM )

Yürütme Kurulu

31/12/2023

New Year’s Day 2024,

A year in which unjust wars, massacres, poverty, hunger, chauvinism, all kinds of inequality and discrimination are reduced;

 

That humanity is not forced into exile and migration, that peace and solidarity among peoples is strengthened and the struggle for a free and better world to live in grows.

 

We wish all ASM members and friends health, success and happiness in the new year.

 

Assembly of European Exiles (ASM)

 

Executive Committee

 

31/12/2023

Der Neujahrstag 2024,

Ein Jahr, in dem ungerechte Kriege, Massaker, Armut, Hunger, Chauvinismus, alle Arten von Ungleichheit und Diskriminierung abgebaut werden;

Wir wünschen uns ein Jahr, in dem die Menschheit nicht ins Exil und in die Migration gezwungen wird, in dem Frieden und Solidarität zwischen den Völkern gestärkt werden und in dem der Kampf für eine freie und bessere Welt, in der wir leben können, wächst.

Wir wünschen allen ASM-Mitgliedern und Freunden Gesundheit, Erfolg und Glück für das neue Jahr.

Rat der europäischen Exilanten (ASM)

Exekutivkomitee

31/12/2023

49 kez okundu.

Check Also

SÜRGÜNDE MÜCADELECİ KADIN OLMAK – Nuray Bayındır

Sürgün insanın iradesi dışında ülkesinden, doğduğu coğrafyadan, bağlı bulunduğu topluluktan uzaklaştırılmasıdır. İnsanın sevdiklerinden, yaşadığı ortamdan, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir