Sürgünlerden Politik Genel Af Çağrısı!

14 Mayıs Seçimleri Öncesinde; Sürgünlerden Politik Genel Af Çağrısı!

Türkiye, Maraş deprem felaketleriyle her zamankinden daha da ağır sorunlarla, AKP-Erdoğan iktidarının belirlediği tarih 14 Mayıs 2023 ile genel seçim sürecine girdi.

100 yıldan bu yana süren baskı rejimi ve askeri darbelerle kaynaşarak devam eden sürecin son 21 yılında AKP döneminde, ülke, baskı, hukuksuzluk ve rant ekonomisi ile yönetilip talan edildi.

Türkiye egemenlerinin Kürt ulusu ve azınlık milliyetlerden halklara ve inançlara yönelik tekçi uygulamaları, devrimci, demokratik muhalefete yönelik politik baskıları, dozundan bir şey kaybetmeden sürdürülmektedir.

Depremde de gördük ki en ilkel devlet yapılarında dahi olması gereken kurumlar Türkiye de işlevsiz kaldı. Göçük altında kalan insanlara yardım gitmedi. Kimi sivil kurumlar depremdeki insan kayıplarını en az 150 bin diye tahmin belirtmekte. Devletin elinde ise hiçbir sağlıklı veri bulunmamaktadır. Depremle yaşanan acı, ülkenin tüm kurumlarıyla iflasını da gözler önüne serdi.

Seçimlere depremin dehşetli sonuçları, derin yoksulluk, ağır hukuksuzluk, yozlaşma ve her türlü provakatif kuşkuya açık koşullarda gidilmektedir. AKP- MHP Kliği, Erdoğan iktidarı tekrar bir beş yıl ile sonsuz gericiliğin hükmünde faşist “tek adam yönetimi” nı kalıcı hale getirmeye çalışmaktadır.

Bu seçim sürecinde; her milliyetten emekçinin, özgürlük ve demokrasi güçlerinin mücadeleyi yükselterek demokratik kazanımları artırması ve baskı sistemini gerileterek, toplumsal muhalif kesimlerin nefes alabileceği koşulları yaratmaya dönük bir mücadele hattı oluşturması elzemdir.

Bu somutluklarla ülkedeki hukuk dışılıkların sonucu olarak yaşanan sürgünlüklerin de, öncelikle hasta tutuklular olmak üzere cezaevlerindeki tutsaklıkların seçimle sona erdirilmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz.

Sürgünlerin ülkelerine dönüş koşullarının önündeki tüm engellerin kaldırılması, gasp edilen siyasi ve hukuksal haklarının ve el konulan mallarının geri iadesi, kovuşturmaların ve davaların kapatılarak sürgünde yaşamak zorunda bırakılan aydın, yazar, akademisyen, politikacı, devrimci, sosyalist ve muhalif tüm kesimlere, özgürce Türkiye`ye dönebilecekleri güvencelerin verilmesini içeren yasa çıkartılarak, sürgünlere yapılan haksızlık ve hukuksuzluklardan özür dilenmesini de içeren,

  1. 12 Eylül mahkemelerince verilen ve keyfilikleri sürekli sergilenen yargı kararları iptal edilmelidir. Günümüze kadar uygulanan 12 Eylül hukuku ortadan kaldırılmalıdır.
  2. KHK’lılara yönelik soruşturmalar durdurulmalıdır.
  3. Sürgünler üzerinde baskı kurmayı amaçlayan Uluslararası Yakalama Kararları (İnterpol) kaldırılmalıdır.

Dünyanın ve bu ülkenin daha güzel yaşanılabilir olacağına inananlar, insandan, doğadan ve barıştan yana olanlar, sürdürülmeye çalışılan bu çözümsüzlüğe hayır demek zorundadır. Çözümsüzlük, onların bu düzenlerinin devam etmesi, bunu kabul etmeyenlerin ise dünyalarının her gün yangın yerine çevrilmesidir.

Hiç vakit kaybetmeden politik bir genel af ile özgürlük, demokrasi ve barış sürecinin önü açılmalıdır.

25/03/2023

AVRUPA SÜRGÜNLER MECLİSİ

94 kez okundu.

Check Also

SÜRGÜNDE MÜCADELECİ KADIN OLMAK – Nuray Bayındır

Sürgün insanın iradesi dışında ülkesinden, doğduğu coğrafyadan, bağlı bulunduğu topluluktan uzaklaştırılmasıdır. İnsanın sevdiklerinden, yaşadığı ortamdan, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir