Paris`te Sürgünler Toplantısı Gerçekleşti

 

 

Avrupa sürgünler meclisi bir yıllık  çalışma  programı kapsamında,  Avrupanın çeşitli ülkelerinde tanıtım  toplantılarını  örgütleme kararı almıştı.Bu toplantıların bir ayağınıda Fransa oluşturuyordu.  Bu kapsamda     meclis yürütme  kurulu düzenlemeler ve görevlendirmeler yapmış,  6 ay süresince  tanıtım toplantıları yapma kararını  daha önce Hollanda, Almanya ,İsviçre`de gerçekleştirmişti.

Son  toplantısı 28 Haziran 2014 tarihinde yapılan ASM Meclisinde yeniden değerlendirilerek yapılması karar altına alınan, Paris`te yaşayan Sürgünlerle buluşma toplantısı, 19 Temmuz Cumartesi günü 50 civarında katılımcı ve dinleyicinin iştirakiyle gerçekleşti. Sürgünler  toplantısı  her yönlü olumlu ve başarılı geçti. Yeni bir entellektüel birikimi ve gücü, sürgünler meclisine kattı. 

 

ASM  Yürütme Kurulundan Hasan Aksu, Fevzi Karadeniz,Mahmut Özkan ve Kültür Sanat Arşiv Komisyonu  üyesi Kazım  Mete`nin  yönlendiriciliğiyle yürütülen toplantı, başta  Paris Komün mezarlığında yatmakta olan Yılmaz Güney, Ahmet Kaya, şahsında Sakine Cansız`lar, Nubar Yalım`lar  ve tüm sürgün yaşamda yitirdiklerimiz anısına ve Kobane`de , Filistin`de katledilen emekçi halklar anısına, direnişe devam eden  tüm devrimci karşı koyuşlara, isyanlara atfen saygı duruşuyla başlatıldı.

ASM`nin tanıtımı ve 1,5 yıllık çalısmalarının genel özeti bilgi olarak sunuldu. ASM programı ve çalısma ilkeleri okundu.Avrupada yapılan diğer sürgünler toplantlarından bilgiler aktarıldı, hedefler anlatıldı ve Sürgün üretimlerin arşivlenmesi ve bilgi bankası oluşturulmasi gibi temalar toplantıda işlendi. Katılımcılar zengin görüş ve önerileriyle katkılar sundu ve olumlu eleştirilerde bulundu.Toplantının gecikmiş olması  bir kısım  katılımcı tarafından eleştirildi.

Paris toplantısında  Sürgünler Meclisinin sosyal ,toplumsal ve siyasal açıdan ne düşündüğü neleri hedeflediği  program ve tüzük dahilinde bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcı  sürgünlerin  kafalarındaki birtakım tereddüt ve kaygılara  açıklık getirilerek, çalışmalara fiili katkı sunacak arkadaşlara  gönüllü , bilinçli  çalışmanın belirleyici  olduğu ifade edildi. Herhangi bir kaygıya ve kuşkuya yer bırakmaksızın ASM`nin tamemen bağımsız  kendi çizdiği program  temelinde hareket ettiği anlatıldı. Ortaya çıkan proğramın  çalışmalarla ve katkılarla zenginleştirilebileceği ve ASM nin buna açık bir kurum olduğuna vurgu yapıldı.Ayrıca Demokratik Güç birliği platformuyla ortak hareket ettiği ve güç birliği faaliyetlerinde yer aldığı   belirtilerek  herhangi bir siyasal örgütün ardılı olmadığı ve   özgül bir  sorundan kaynaklı çok sesli , her düşünceden anti emperyalist anti faşist bireyin çalışmalara katılması ve asgari müştereklerde birleşme  ve ortak mücadele yürütme çabasına her kesimin destek vermesi talebi yinelendi.

13 Eylül 2014 Cumartesi günü Pariste yapılması planlanan Sürgünler Konferansının organizesi ve Mezar ziyareti katılımcılarla tartısıldı. Paris somutunda 13 Eylül Konferans çalışmalarının organize edilmesi ve Demokratik Kitle örgütleriyle ve devrimci kurumlarla çalışmanın ortaklaştırılmasına yönelik  olarakta; Fevzi Karadeniz,Hüseyin Balkır, Ali  Emre ve Yavuz Erdoğan`dan  bir Komite oluşturuldu.                          13 Eylül Konferansına tüm sanatçılar, aydınlar,ozanlar,avukatlar,bilim insanları ,düşünürler,şairler,yazarlar ve  tüm Politik Sürgünler katılmaya çağrıldı.

13 Eylül de yapılacak  YILMAZ GÜNEY  ve  AHMET KAYA nın mezarlarını sürgünler meclisi olarak ziyaret etmek ,sürgünler olarak ,sürgün sorunun  toplumsal boyutta bir kere daha gündeme taşınması,sürgünlerin hukuksal, toplumsal sorunları ve ülkelerine dönüşleri için potansiyel zemin oluşturma sorununda yapılacak çalısmaların  önemli bir görev olarak durduğuna dikkat çekilerek, 12 Eylül Faşist Cuntasının biten mahkeme yargılama şovlarına karşın, tüm 12 Eylül yasalarının iptali ve gaspedilmiş hakların iade edilmesine yönelik demokratik mücadelenin yükseltilmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca Hukuk Komisyonu çalışmalarına  Avukat Algül Umutlu`nun destek olabileceğini belirtmesi, Feridun İhsan Berkin  ve Nuri Coşkun`un  Sürgünler calışmalarına pratik ve düşünsel olarak destek olacaklarını belirtmeleri, ATİK ve ADHK  Fransa temsilcilikleri  vede Dersim Kültür Vakfının da  Pariste yürütülecek çalışmalara katkı sunacaklarını açıklamaları  toplantıda bir başka olumluluktu.

Kısa bir zaman diliminde  ve tatil  ayında olunmasina karşın, Paris de yaşayan sürgünlerle , ve ASM Meclisi üyelerimizle   birlikte gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda 10 yeni Meclis üyeliği başvurusunun yapılmış olmasıyla toplantı  bazı eksiklikleri olsada esasen başarılı ve verimli  oldu. Toplantının yapılmasına mekanını sunan Dersim Kültür Derneğine, ön hazırlık çalışmalarında  sundukları  katkı  ve özveriden  dolayı  Feridun  İhsan Berkin ve Hüseyin  Balkır`a  ve tüm katılımcılara teşekkür edilerek 3 saat süren  toplantı, saat 20.00 civarında sonlandırıldı.

Ohne Titel 3WP_20140719_005Ohne Titel 5Ohne Titel 6

 

1043 kez okundu.

Check Also

53 yıllık Sürgün Doğan Özgüden’in Sürgün Yazıları adlı kitaplarının 7. cildi de yayımlandı

11 Mayıs 2024… Bugün, Doğan Özgüden ve İnci Tuğsavul’un yarım yüzyılı çoktan aşan sürgünlerinin başlangıcının …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir