İnterpol Tutuklamalarına son! Ecevit Piroğlu’na Özgürlük!

Türk devletinin İnterpol üzerinden iadesini talep ettiği Türkiyeli devrimci Ecevit Piroğlu bir müddettir Sırbistanda tutuklu bulunmaktadır.
Sırbistan devletinin alt mahkemelerinde Ecevit Piroğlu nun Türkiyeye iadesi yönünde kararlar alınmıştır. Avukatların itirazı üzerine 3 Haziranda Üst Mahkeme iade talebini görüşecek ve karara bağlayacaktır. Türk devleti ve Erdoğan iktidarının, yurtdışında yaşamakta olan politik Sürgünlere dönük baskıcı politikalarına ortak olanlar faşizmin baskı politikalarına destek olmaktadır. Sırbistan devleti, devrimci kimliğiyle mücadele yürüten Ecevit Piroğlunu iade etme girişimine derhal son vermelidir.
Sürgünler üzerindeki İnterpol baskısına ve Tutuklamalarına son verilsin çağrsını yaparak, Sırbistan Hükümeti ve yargısından Ecevit Piroğlu`nu derhal serbest bırakmasını talep ediyor ve Kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz !

Politik Sürgünlere yönelik baskı ve tutuklamalara Son !,
Ecevit Piroğlu`na Özgürlük !

ASM olarak, “ Ecevit Piroğlu`na özgürlük İnisiyatifi”nin yaptığı çağrı ve açıklamayı yayımlıyoruz.

Ecevit Piroğlu’na Özgürlük

Sırbistan Hükümeti İadeyi Durdur!

Türkiyeli komünist önder Ecevit Piroğlu, uzunca bir süredir Sırbistan Devleti tarafından Türkiye’ye iade edilmek üzere Sırp hapishanelerinde tutsak ediliyor. 3 Haziran 2022 günü Belgrad’da görülecek son iade duruşması öncesi tüm dünya halklarını; Ecevit Piroğlu’nun özgür bırakılması için Sırbistan hükümetine karşı harekete geçmeye ve iadeyi durdurma kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz..

Erdoğan diktatörlüğü tarafından 20 yıldır binlerce muhalif, akademisyen, gazeteci, öğrenci, devrimci ve komünist, etnik kimliği, dini inancı, siyasi görüş ve çalışmalarından dolayı ömür boyu hapis cezalarına çarptırılmakta, polis merkezlerinde ve hapishanelerde ağır işkenceye uğramaktadır. Türkiye’de muhalifler için ne bağımsız yargı ne de adil yargılanma hakkı bulunmamaktadır. Türkiye hapishanelerinde tutsaklar “şüpheli” şekilde yaşamını yitirmekte, siyasi suikastlara uğramaktadır. Bu durum uluslararası ve yerel insan hakları raporlarında defalarca ispatlanmıştır. Uluslararası toplumun gözleri önünde Erdoğan ve ailesi, diktatörlüğünü korumak adına bu uygulamalarını sürdürmektedir. Erdoğan iktidarı, Türkiye dışına çıkmak zorunda kalmış yüzlerce politik kişi içinse interpol aramaları çıkartarak muhaliflerin başka ülkelerde rehin tutulmasını sağlamakta ve siyasi şantajlarla iadelerini talep etmektedir. Aynı zamanda birçok politik muhalif başka ülke topraklarından kaçırılarak, bilinmeyen yerlerde aylarca işkence görmüştür. Sırbistan hükümeti, Türkiye’nin bu dayatmalarına ya da çıkar ortaklığına dayalı Erdoğan’ın muhaliflerine yönelik operasyonlarına alet olmaktadır.

Ecevit Piroğlu, 1992 yılından bu yana Türkiye’de demokrasi, eşitlik, adalet ve sosyalizm mücadelesi sürdüren tanınmış politik bir kişidir. Öğrenci hareketinden, İnsan Hakları Derneği (İHD) yöneticiliğine, Genç Devrimci isimli politik derginin yazı işleri müdürlüğünden, işçilerin ve yoksulların mücadelesine kadar pek çok çalışmada yer almıştır. Kürt-Alevi bir kimliğe sahip olan Piroğlu hem Kürt halkının haklı mücadelesine destek olmuş hem de farklı kültür ve inançların asimilasyonuna karşı sayısız mücadele deneyiminde yer almıştır. Ecevit Piroğlu politik çalışmalarından dolayı farklı gerekçelerle çok kez gözaltına alınmış, Türkiye hapishanelerinde tutsak edilmiştir.

Türkiye’de yaşanan Gezi Direnişi/Haziran Halk Ayaklanması’nın öncülerinden olan Piroğlu ve o dönem merkez yöneticisi olduğu Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP )  iktidar tarafından hedef alınmıştır.  Bizzat Erdoğan’ın yönlendirmesi sonucu SDP binası basılmış, Piroğlu ve onlarca arkadaşı işkenceyle gözaltına alınmıştır. 

Ecevit Piroğlu’nun genel merkez yöneticisi olduğu SDP, çok sayıda yöneticisinin tutuklanması ve yasaklar karşısında kendini fesh etmiş,  SDP’nin de bileşeni olduğu Türkiye’nin 3. büyük partisi HDP’nin ise parlamenterleri ve genel başkanları dahil binlerce yöneticisi ile tutsak edilmiştir. Türkiye’de onbinlerce politik tutsak bulunmaktadır. Piroğlu da kısa tutsaklığı ardından ağır hapis tehditleri ve yasaklar altında ülkesinden ayrılmak durumunda kalmıştır. Ülke dışında olduğu dönemde de politik çalışmalarına devam eden Piroğlu, Erdoğan iktidarının açık desteği ile bölge halklarına karşı barbarca saldırılar düzenleyen IŞİD’e karşı mücadele etmiştir. IŞİD dünya halklarının ortak mücadelesi sonucu yenilirken, Erdoğan’ın bölge planları boşa düşmüştür. Bu nedenle IŞİD’e karşı mücadele eden herkes Erdoğan iktidarının özel hedefi haline gelmiştir. Ecevit Piroğlu da 30 yılı bulan siyasi faaliyetleri ve IŞİD’e karşı mücadelesi nedeniyle Erdoğan tarafından kriminalize edilerek hakkında uluslararası yakalama kararı çıkartılan Türkiyeli bir komünisttir. Piroğlu’nun Türkiye’ye iade edilmesi durumunda Sırbistan hükümeti Erdoğan diktatörlüğünün muhaliflerine karşı uyguladığı faşizmin ve işkencenin ortağı ve sorumlusu olacaktır.

Ecevit Piroğlu’nun temsil ettiği değerler ve politik mücadelesi Türkiye’de milyonların mücadelesidir. Piroğlu şahsında yargılanmak, tutsak edilmek istenen ezilenlerin ve işçilerin diktatörlüğe karşı özgürlük mücadelesi, sosyalizm mücadelesidir. Bu nedenle Sırbistan hükümetinin iade kararı, milyonlarca Türk ve Kürt emekçisine, tüm dünyada bizimle dayanışma içerisinde olan halklara ve özgürlük mücadelemize karşı verilmiş olacaktır. 

Tüm dünya emekçileri ve ezilenleri ile birlikte, 3 Haziran 2022 gününe kadar Ecevit Piroğlu’na özgürlük diyeceğiz. Sırbistan hükümetini, Erdoğan diktatörlüğü ile suç ortağı sayılmaması için iade kararından vazgeçmeye ve Piroğlu’nu özgür bırakmaya çağırıyoruz. Tüm demokratik kamuoyunu kampanyamıza destek vermeye ve eyleme geçmeye, dayanışmaya çağırıyoruz.

                                                                      Ecevit Piroğlu’na Özgürlük İnisiyatifi

ADGB

ASM

*

Freedom for Ecevit Piroğlu

Serbian Government, Stop Extradition!

Communist Ecevit Piroğlu from Turkey has been imprisoned in Serbian prisons for a long time by the Serbian State to be extradited to Turkey. All the peoples of the world before the final extradition hearing to be held in Belgrade on 3 June 2022 we call on people to take action against Serbian government to release Ecevit Piroğlu and to support our campaign to stop the extradition.

For 20 years, thousands of dissidents, academics, journalists, students, revolutionaries and communists have been sentenced to life imprisonment because of their ethnic identity, religious beliefs, political views, and have been subjected to severe torture in police stations and prisons by the Erdogan dictatorship. There is neither an independent judiciary nor the right to a fair trial for dissidents in Turkey. Prisoners in Turkish prisons lose their lives “suspiciously” and are subjected to political assassinations. This has been proven many times in international and local human rights reports. In front of the international community, Erdogan and his family continue these practices in order to protect their dictatorship. The Erdogan government, by making interpol calls for hundreds of political people who had to leave Turkey, ensures that the dissidents are held hostage in other countries and demands their extradition with political blackmail. Also, many political people were abducted from the out of Turkey and tortured for months in unknown places. The Serbian government acts a part on Turkey’s operations against opposition of Erdoğan based on their partnership and insistance of Turkey.

Ecevit Piroğlu is a well-known political figure who has been fighting for democracy, equality, justice and socialism in Turkey since 1992. He has been involved in many political activities such as student movement, the director of the Human Rights Association (İHD), being editorial director of the political journal Genç Devrimci, struggle of the workers and poors. As a Kurdish-Alevi, Piroğlu not only supported the Kurdish people’s rightful struggle, but also took part in numerous struggles against the assimilation of different cultures and beliefs. Ecevit Piroğlu has been arrested many times for different reasons due to his political work and has been imprisoned in Turkish prisons.

Piroğlu was one of the pioneers of the Gezi Park Protests in Turkey, and the Socialist Democracy Party (SDP), of which he was the manager at that time, were targeted by the government. As a result of the targeting of Erdoğan himself, the SDP building was raided, and Piroğlu and dozens of his friends were arrested tormantedly.

SDP dissolved itself because of political restriction and arresting of many managers. Parliamentarians and general presidents of HDP which SDP was a part of it were arrested and now tens of thousands of political people are still under arrested. After his short imprisonment, Piroğlu had to leave his country because of heavy imprisonment threats and political prohibitions. Continuing his political work while he was abroad, Piroğlu fought against ISIS, which carried out barbaric attacks against the peoples of the region, with the open support of the Erdogan government. ISIS was defeated as a result of the common struggle of the peoples of the world, thus Erdogan’s regional plans collapsed. For this reason, everyone fighting against ISIS has become a special target of the Erdogan government. Ecevit Piroğlu is a communist from Turkey, who was criminalized by Erdogan for his 30 years of political activities and his fight against ISIS, and an international arrest warrant was issued for him. In the event that Piroğlu is extradited to Turkey, the Serbian government will be a partner and responsible for the fascism and torture that the Erdogan dictatorship inflicts on its opponents.

Political struggle represented by Ecevit Piroğlu is the struggle of millions in Turkey. To judge Piroglu at the same time is judging struggle for freedom of the oppressed and workers against the dictatorship, and struggle for socialism. For this reason, the Serbian government’s extradition decision will be made against millions of Turkish and Kurdish workers, the peoples all over the world who are in solidarity with us and our struggle for freedom.

With all the world’s workers and oppressed, we will call Ecevit Piroğlu freedom until June 3, 2022. We call on the Serbian government to not be connive with the Erdogan dictatorship,  abandon the extradition decision and set Piroğlu free. We call on all democratic public opinion to support our campaign, take action and for solidarity.

Initiative of Freedom For Ecevit Piroğlu

ADGB

ASM


263 kez okundu.

Check Also

SÜRGÜNDE MÜCADELECİ KADIN OLMAK – Nuray Bayındır

Sürgün insanın iradesi dışında ülkesinden, doğduğu coğrafyadan, bağlı bulunduğu topluluktan uzaklaştırılmasıdır. İnsanın sevdiklerinden, yaşadığı ortamdan, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir