ASM Yürütme Kurulu 4.Toplantısı gerçekleştirildi

unknown

FRANKFURT: ASM Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleşti.

24 Ocak tarihinde Almanya`nın Frankfurt kentinde biraraya gelen Avrupa Sürgünler Meclisinin 7 Üyeli Yürütme Kurulundan 6 sının ve bir Meclis Üyesinin de gözlemci olarak yer aldığı ASM Yürütme Kurulu 4. Toplantısı gerçekleştirildi.

ASM yürütme Kurulu toplantılarına ve çalışmalarına koşulları gereği katılamayan ve destek olamayan bir Yürütme üyesinin kendi isteği üzerine Yürütme Kurulu üyeliği sonlandırıldı.

Toplantıda; iki yürütme kurulu arasında gerçekleştirilen ASM faaliyetleri değerlendirilerek önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalar planlandı.

Nürnberg`de gerçekleştirilmiş olan SÜRGÜNLER SEMPOZYUMU`nun belirli eksikliklerine rağmen esasta olumlu bir kamuoyu çalışması olduğu ve Sürgün sorunlarına duyarlılık kazandırmada önemli bir etkinlik olduğu tespiti yapıldı. Sempozyuma katkı veren kesimlere ve katılımcılara teşekür edildi.

 

Avrupa da sürgünlerin birlikte çalışma imkan ve olanakları zemininde; ASM`nin önümüzdeki dönem TÜDAY, İHDD, Avrupa Barış Akademisyenleri Derneği gibi demokratik kuruluşlara, birlikte neler yapılabileceğine dair bir toplantı davetiyle bir görüşme yapılması planlandı.

Medya ve kamuoyuna yönelik çeşitli konuların birlikte gündemleştirilmesi gerektiği görüşü benimsendi.

12 Eylül Davasının Türkiyede iç hukuk sürecinin bitiminden sonra AİHM`e taşınması sürecinde tüm devrimci – demokratik kurumlarla birlikte 12 Eylül davasının görüleceği mahkeme sürecinde aktif faaliyetler içinde olunarak, Türkiyede 12 Eylül askeri faşist döneminin uygulama ve sonuçlarıyla hesaplaşma ve bugünde devamı niteliğinde olan Türk devletinin uygulamalarında sürdürülen baskı yasalarına karşı mücadele yürütmenin bir görev ve sorumluluk olduğu bilinciyle Avrupa`da demokratik kamuyounun harekete geçirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Alınan kararlar içerisinde; Mart ayı içerisinde SÜRGÜN Dergisinin 2. Sayısının çıkartılması ve 500 adet basımı planlandı.

ASM 6. Kongresinin hazırlıklarına başlanması ve 17  Ekim 2020 tarihinde Frankfurt kentinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

64 kez okundu.

Check Also

Freedom protests for Ecevit Piroğlu in Europe

Freedom protests for Ecevit Piroğlu in Europe One of the demonstrations held in front of …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir