“GÖRÜLMÜŞTÜR EKİBİ” SON GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ: TÜRKiYE HAPİSHANELERİNDE NÜFUS Ve KEYFİ CEZALAR ARTIYOR!

ceza

TÜRKiYE HAPISHANELERİNDE NÜFUS ve KEYFİ CEZALAR ARTIYOR!

Görülmüştür Ekibi olarak dönem dönem yayınladığımız makalelerde, araştırma yazılarında hapishanelerde –özellikle siyasi tutsaklara yönelik- yaşanan hak ihlallerine birinci elden tanık ifadeleriyle yer verdik. Vermeye devam ediyoruz. Özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra AKP hükümetinin –devletinin “savaş konsepti” hapishanelere de yansıdı. Keyfi uygulamalar, cezalar ve fiziki işkence başladı. Bu konuda gerek bizim web sitemizde gerekse diğer basın organlarında haberleri görmek mümkün.

Hep yazdığımız ve konuşmalarımızda altını çizdiğimiz bir nokta vardı. Bu ülke tarihinin en karanlık yıllarında, 12 Eylül döneminde bile hapishanelerdeki “doluluk” oranı bu boyutta değildi. Artan nüfus da açıklamıyor bu durumu. Devletin zor-şiddet politikası ve muhalif düşünceye bile “ceza-i müeyyede” uygulaması ilk nedendir.

AKP, Düne kadar kendi çeperlerinde olan basın kurumlarıyla arası açılınca onlara da saldırmaya başladı. Düne kadar bizim siyasi tutsaklara yolladığımız ve aldığımız mektuplarda görece ifade özgürlüğümüz vardı. Bu gün ne yazarsak yazalım “sakıncalı” sayılıp el konuluyor. En son Suruç katliamı hakkında, ekibimizden bir arkadaşımızın yazısının ve katledilenlerin olduğu bir kartpostal “yasaklandı”. Hapishanelere yollanan bu 100 kartpostalın akıbeti meçhul. Bu durumu tutsakların sorumuz üzerine “almadık” yanıtlarından anlıyoruz.

Düne kadar serbest olan siyasi örgüt- parti yayın organları da yasaklanmaya başlandı. Biliyoruz ki “yasal yayın yasaklanamaz”. Ne yapıyor cezaevi yöneticileri? Yayınları hasır altı ediyorlar. Biz de edemesinler diye taahhütlü yollamak yani daha çok para harcamak zorunda kalıyoruz.

Dün (1 Eylül 2015) içlerinde bizim de olduğumuz 21 kurum “Hapishanelerdeki yayın yasağına hayır” diyen bir basın açıklaması yaptık. Açıklamada bırakınız siyasi dergi ve gazeteleri, mizah dergilerine ve KAOS GL’nin dergisine bile yasak konulduğunu, bunu kabul etmeyeceğimizi belirttik.

Bu konudaki çalışmalarımız – itirazımız devam edecektir. Hep söylüyoruz tekrar edelim. Bu uygulamalara karşı toplu mektup da bir mücadele yöntemidir. Savaş konseptini uygulamak için “çok gönüllü” olan cezaevi müüdürlerine, gardiyanlarına, mektup okuma komisyonlarına bu insanların yalnız olmadığını gösterelim. Bir adres de biz alıp, bir mektup da biz yollayalım.

Bu durum değerlendirmesinden sonra yazının başlığına dönersek.

Türkiye Hapishanelerinde nüfusun arttığını istatistiklerle, karşılaştırmalı olarak açıklayan, ekibimiz tarafından tercüme edilen bir araştırma yazısını aşağıda yayınlıyoruz.

Görülmüştür Ekibi

02.09.2015

Türkiye’deki Cezaevlerine ilişkin Önemli Veriler

Cezaevi Araştırmaları Uluslararası Merkezi (International Center for Prison Studies – ICPS) verilerine göre Türkiye’deki cezaevi nüfusu 2000 yılındaki 49512’den, 2015’te 165033’e artmış durumda. Adalet Bakanlığı’nın kayıtlarına dayanan bu verilerde dikkat çeken, resmi kapasitenin 163129 olmasına rağmen, kapasiteden fazla mahkumun bu cezaevlerinde tutuluyor oluşu. Eurostat verilerinden alınmış Mart 2015 nüfus sayımı sonuçlarına göre (77.88 milyon) her 100000 kişiden 212’si mahkum durumda. Bu oran da 2000 yılındaki 73’ten, günümüzdeki 212’ye ulaşmış durumda. Aşağıdaki tabloda ICPS’in bu önemli verilerini paylaşıyoruz:

Cezaevi nüfus toplamı (duruşması yapılmamış tutuklular ve mahkemesi ertelenmiş tutuklular dahil) 165033(2.3.2015 Kaynak: ulusal cezaevi yönetimi)
Cezaevi nüfus oranı(ulusal nüfusun her 100000’de birine düşen) 212(Mart 2015 başındaki tahmini nüfus olan 77.88 milyona dayanmaktadır, Kaynak: Eurostat verileri)
Duruşması yapılmamış / mahkemesi ertelenmiş tutuklular(cezaevi nüfusuna göre yüzdesi) %13.9(2.3.2015 – yargılanmamış tutuklular, mahkum edilmiş ancak hüküm giymemiş tutukluları içermiyor)

Daha Fazla Bilgi

Kadın Mahkumlar(cezaevi nüfusuna göre yüzdesi) %3.6(2.3.2015)

Daha Fazla Bilgi

Tanıma Göre Genç / Çocuk Mahkumlar(cezaevi nüfusuna göre yüzdesi) %1.3(2.3.2015 – 18 yaş altı)
Yabancı Mahkumlar(cezaevi nüfusuna göre yüzdesi) %1.8(1.9.2013)
Cezaevi sayısı 355(2015)
Cezaevi sisteminin resmi kapasitesi 163 129(2.3.2015)
Doluluk oranı(resmi kapasiteye dayanan) 101.2%(2.3.2015)
Cezaevi nüfus trendi

yıl cezaevi nüfus toplamı cezaevi nüfus oranı
2000 49,512 73
2002 59,187 85
2004 57,930 81
2006 70,277 101
2008 103,235 144
2010 120,814 164
2012 136,020 180
2014 158,537 204

Daha Fazla Bilgi

Kaynak: http://www.prisonstudies.org/country/turkey

(Erişim Tarihi: 1 Eylül 2015)

Görülmüştür Ekibi

508 kez okundu.

Check Also

„Exil und Frauen“ – Engin Erkiner

Die Broschüre „Exil und Frauen“ wurde von Engin Erkiner  veröffentlicht. Wir danken Engin Erkiner für …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir