avrupa-parlamentosu-görüsme14. 01.2014 Salı günü Wem-Da, İngiltere’den Fair Trials Internatıonal ve Avrupa Sürgünler Meclisi temsilcileri olarak AP İnsan Hakları Komisyonu Başkanı…….. ile saat 16:00 da Avrupa’ nın çeşitli ülkelerinde yaşayan politik sığınmacıların sorunlarını, özellikle de haklarında Türkiyenin İnterpol araması talebi olan arkadaşlarımızın yaşadığı problemleri ve çözüm önerilerimizi, taleplerimizi dile getiren bir görüşme gerçekleştirdik.
Görüşmede çalışmalarımızı ve yaşadığımız sorunları özetleyen bir rapor sunduk. Sığınma hakkı tanıyan ülkelerin politik sığınmacıları İnterpol araması konusunda bilgi verme, uyarma talebimizi ilettik. Ayrıca bir Avrupa ülkesinin politik sığınma hakkı tanıdığı bir sığınmacının başka bir Avrupa ülkesinde İnterpol araması gerekçesiyle tutuklanma tehlikesinin bulunduğunu, son yıllarda bu nedenle tutuklanmaların arttığını örnekleriyle anlattık. Bu durumun Cenevre sığınmacı haklarının ve temel bir insan hakkı olan seyahat hakkının kısıtlanması olduğunu dile getirdik. AB üyesi bir ülke tarafından iltica hakkı kabul edilmiş bir bireyin tüm AB ülkelerinde aynı hakka sahip olması talebimizi ilettik. Bu noktada yasal çalışmaların sürece yayılması nedeniyle çözüm noktasında önerilerimizden biri olan İnterpol nedeniyle bir tutuklama olduğunda, tutuklanan kişinin, dilini, bürokrasisini bilmediği bir ülkede mağdur edilmeyerek 24 saat içerisinde sığınma aldığı ülkeye iade edilmesi talebimiz AP İnsan Hakları Komisyonu Başkanı tarafından dikkate alınarak bu konuda çalişma yapılabileceği söylendi.
1Faır Trials Internatıonal tarafından önerilen AP İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde özellikle İnterpol araması nedeniyle yaşanan ihlalleri incelemek için bir alt komissyon oluşturulması, bu komisyonun bu konuda çalışma yürüten sivil toplum örgütleriyle koordineli çalışması teklifi, yenilelenecek AP seçimleri sonrası oluşacak komisyona iletileceği söylendi. Bizlere de bunun takipçisi olmamız önerildi.
Bu görüşme sonrasında katılımcı kurumlar olarak kısa bir değerlendirme yaptık. Sonuç olarak öncelikle avrupa çapında bir hukuksal çalışma yapılması ihtiyacı görülerek bu konuda ortak bir etkinlik düzenlenmesi kararı alındı. Yaptığımız görüşme olumlu değerlendirilerek bununla kalınmayıp her ülkede parlamento ve içişleri bakanlıkları nezdinde girişimlerde bulunulması sonucu çıkarıldı.