107. Yılında Soykırımı Lanetliyoruz!

107 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu  döneminde, Alman emperyalistlerinin desteğini alarak gerçekleştirilen jenosid, dönemin İttihat ve Terakki hükümetince planlanarak, ‘Teşkilat-ı Mahsusa’ örgütlenmesi  ve  ‘Hamidiye Alayları’ eliyle uygulanan zoraki tehcir, sürgün ve toplu katliamlar sonucu; Ermeni, Asuri-Süryani-Keldani, Nasturi, Pontus, Rum ve  Ezidi halkına mensup insanlar korkunç bir soykırıma mağruz kalmışlardır.

20. Yüzyılda büyük insanlık suçu olarak kanlı tarihe geçen ve toplamda 1,5 milyon insanın yaşam hakkını gasp eden bu soykırımda, Ermeniler öz yurtlarından katliamla, sürgünle sökülüp atılmıştır.

TC Devleti  günümüzde de  Ermeni düşmanlığını sürdürmektedir. 2007’de Ermenilerin uğradığı tarihsel haksızlığı gür şekilde dillendirdiği için Hrant Dink katledilmiştir.

Tarihsel haksızlık yaptığını kabul etmek bir yana bunu dillendirenleri dahi hedefe koyan bir  zalim devlet şekillenişi vardır. Hrant Dink`in katledilmesi Ermenilere yönelik soykırımcı zihniyetin devamıdır.

Aynı anlayış Kürtleri, Ermenileri, Alevileri ve tüm farklı kesimleri hala düşman olarak görmeye ve soykırımı yaratan siyasal-ideolojik, tekçi şekillenişi sürdürmeye devam ediyor.

107. Yılında Soykırımı Lanetliyoruz!

Avrupa Sürgünler Meclisi ( ASM )

22 Nisan 2022


49 kez okundu.

Check Also

SÜRGÜNDE MÜCADELECİ KADIN OLMAK – Nuray Bayındır

Sürgün insanın iradesi dışında ülkesinden, doğduğu coğrafyadan, bağlı bulunduğu topluluktan uzaklaştırılmasıdır. İnsanın sevdiklerinden, yaşadığı ortamdan, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir