Tag: DR.SİNAN AYDIN

Dr.Banu Büyükavcı’ya sınırdışı tehdidi

banu-buyukavci-290x166

Alman Devleti’nin  politik sürgünlere, devrimci ve komünistlere yönelik baskıları aralıksız devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere, 15 Nisan 2015 tarihinde Alman Devleti’nin öncülüğü ve organizasyonunda, TKP/ML’ ye yönelik Avrupa’nın beş ülkesinde eşzamanlı uluslararası bir operasyon gerçekleştirildi.

Bu komplonun esas nedeni Alman Devleti’nin Türkiye üzerindeki emperyalist çıkarları olsa da diğer yandan Alman Devleti’nin antikomünist karakteri de gözden kaçırılmamalıdır. Kamuoyunda “Münih Komünistler Davası” olarak bilinen göstermelik yargılama 28 Temmuz 2020’ de bitti.

Alman Devleti gerekçeli karar ve revizyon sonucunu dahi beklenmeden sanıklara yönelik yeni baskı ve kuşatma politikalarına başladı. Almanya dışında oturanlara 20 yıla kadar ülkeye giriş yasakları koyarken, 2012 yılından bugüne Almanya’da ikamet eden ve çalışan Dr. Sinan Aydın’a ve 2004 yılından bugüne Almanya’da ikamet eden ve çalışan Dr. Dilay Banu Büyükavcı’ya yönelik de “sınır dışı etme” işlemi başlattı.

Yıllardır Almanya’da Psikiyatrist doktor olarak çalışan Dr. Dilay Banu Büyükavcı,hukuksuzluk örneği 129 b maddeleri uyarınca açılan ve politik bir dava olarak tarihe geçen Münih TKP/ML davasında 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Alman Devleti’nin gerici politikaları doğrultusunda Nürnberg Yabancılar Dairesi tarafından sınır dışı edilmek istenmektedir.

Başta Nürnberg olmak üzere, tüm devrimci, demokrat, ilerici kurum ve bireyler, Dr. Banu Büyükavcı’ya yönelik, Nürnberg Yabancılar Dairesi’nin gerekçeli mahkeme kararını ve daha başlamamış olan revizyonun sonucunu dahi beklemeden “sınır dışı etme” çabasını ve baskısını protesto eden, kınayan ve kamuoyunu duyarlılığa çağıran bir çalışma başlatacaklarını ve bu amaçla önümüzdeki günlerde “Solidaritätbündnis mit Banu” nun kurulacağını açıkladılar. Demokratik haklarını sonuna kadar kullanacaklarını açıklayan girişim, Dr. Banu Büyükavcı’yı yalnız bırakmayacaklarının da altını özellikle çizdiler.

AHM Nürnberg

21 kez okundu.

Devrimci- demokrat kurumlardan Almanya’da yeniden tutuklanan 3 devrimci için ortak açıklama…

Devrimci- demokrat kurumlardan Almanya’da yeniden tutuklanan 3 devrimci için ortak açıklama…

Devrimci Mücadele Her Yerde Meşrudur;

Devrim Davasını Savunanların Yanındayız!

Dr. Banu Büyükavcı, Dr. Sinan Aydın, Sami Solmaz ve Tüm Politik Tutsaklara Özgürlük!

15 Nisan 2015 tarihinde, Alman devleti ve Türkiye devletinin işbirliği ile Almanya merkezli olarak gerçekleştirilen uluslararası bir operasyonda, TKP/ML üyesi oldukları iddiasıyla 10 devrimci, hukuksuz ve anti-demokratik bir şekilde tutuklanmıştı.

Haziran 2016 tarihinden bu yana, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde, 129/b maddesinden “yargılanmakta” olan 10 devrimciden 8’i , belirli aralıklarla duruşmalara katılma koşuluyla şartlı tahliye edildiler. Deniz Pektaş ve Müslüm Elma ise tutuklu olarak yargılanmaktadır.

Ancak Alman devleti Federal savcılık ve hakimliği eliyle yeni bir saldırı gerçekleştirdi. Tahliye olduktan sonra devrimci ideallerine bağlı olduklarını gerek dışarda, gerekse de mahkeme salonunda ısrarla vurgulayan Dr. Banu BÜYÜKAVCI, Dr. Sinan AYDIN ve Sami SOLMAZ, 25 Haziran günü gerçekleşen duruşmaya katılmış ve duruşma sonunda mahkeme heyeti tarafından tekrardan tutuklanmışlardır. Bu devrimci tutum ve duruşları, Alman emperyalizmini rahatsız etmiş ve saldırıya dönüştürmüştür.

Tutsaklar, Alman devleti tarafından izolasyona tabi tutulmakta ve tam bir intikam güdüsüyle hareket edilmektedir.

Devrimci mücadele ve ideallerinin haklı ve meşru olduğunu ve buna bağlı kalacaklarını ifade eden 3 devrimciye yönelik bu saldırıyı, şiddetle kınıyoruz. Devrim davasına bağlı olan, devrimcilerin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.

Alman emperyalizminin, Faşist Türk Devleti ile işbirliği içerisinde yaptığı bu saldırıyı, devrimci ideallerimize, temel siyasal haklarımıza ve mücadele gerekçemize yapılan saldırı olarak görüyoruz. Tutuklanan 3 devrimciyi her koşulda sahipleneceğimizi ifade ediyoruz.

Tüm devrimci, demokratik kamuoyunu saldırılara karşı, tutsak edilen devrimcileri sahiplenmeye çağırıyoruz.

Dr. Banu BÜYÜKAVCI, Dr. Sinan AYDIN, Sami Solmaz ve Tüm Devrimci Tutsaklara Özgürlük!

Devrimci Mücadele Meşrudur, Yargılanamaz!

Kahrolsun Emperyalizm, Faşizm ve Her Türden Gericilik! 

01 Temmuz 2019

Kurumlar:

AGEB  (Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği)

MOR-KIZIL KOLEKTİF 

İTİF (İsviçre Türkiyeli İşçiler Federasyonu)

ATİGF (Avusturya Türkiyeli İşçi Gençlik Federasyonu)

AvEG-Kon (Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu)

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

KON-MED (Almanya Kürdistanlı Topluluklar Konfederasyonu)

SYKP – Avrupa (Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi)

BİR-KAR  (İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu)

Redaktion Klassenstandpunkt (Sınıf Dayanışması-Almanya)

PDA ( Emek Partisi Avusturya)

KJÖ/KSV ( Avusturya Komünist Gençlik/Komünist Öğrenciler Birliği)

Rot Front Kollektiv (Kızıl Cephe Kolektifi – Avusturya) 

KOMintern (Komünist Sendikal İnisiyatif Enternasyonal)

KKP   (Kürdistan Komünist Partisi)

ASM (Avrupa Sürgünler Meclisi)

Mücadele Birliği Platformu

Devrimci Cephe

60 kez okundu.

Sürgündeki Politik Tutsaklar Yalnız değildir !

Münih TKP/ML davasında Şubat 2018 de tahliye edilen ve dışardan duruşmalara katılmak koşuluyla yargılanmaları devam eden 3 Devrimcinin 25 Haziran Salı günkü duruşmada yeniden tutuklanmasına yönelik tepkiler devam ediyor.

Sürgünde yaşayan devrimcilere yönelik baskı ve tutuklamaları ASM olarak kınıyoruz.

DR.BANU BÜYÜKAVCI, SAMİ SOLMAZ, DR.SİNAN AYDIN ve TÜM POLİTİK TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK çağrımızı yineliyoruz.
Konuya dair, Partizan tarafından yapılan açıklamayı ve yapılacak Protesto Basın açıklamasına çağrıyı yayınlıyor ve ASM olarak tüm demokratik kurumları, bireyleri, Sürgündeki Tutsaklarla dayanışma göstermeye ve duyarlılığa çağırıyoruz.

“ DEVRİMCİLİK SUÇ DEĞİLDİR!
BANU BÜYÜKAVCI, SAMİ SOLMAZ, SİNAN AYDIN’IN YENİDEN TUTUKLAMASINA KARŞI DURALIM, MÜCADELE EDELİM!

site-alm-211x300Alman federal mahkemesi yargılamaya, 4 yılı geçen bir süre olmasına rağmen devam etmektedir. Mahkeme süresi boyunca “terörizm faaliyetine” dair ciddi hiçbir kanıt sunulamadığı gibi, yürütülen faaliyetlerin “terörizm” değil devrimci faaliyetler olduğu kanıtlanmıştır. Bilirkişi raporları ile bu durum desteklenmiş, Alman ve Türk devletinin asıl amacının işçi sınıfı ve halkın çıkarına yürütülen faaliyetleri “terör kapsamına” sokmak istediği apaçık ortaya çıkmıştır.

Şubat 2018’de bırakmak zorunda kaldıkları Dr. Banu Büyükavcı, Sami Solmaz ve Dr. Sinan Aydın 25 Haziran 2019’da savcılığın talebi, mahkeme heyetinin onayıyla yeniden tutuklanmıştır. 4 yıllık yargılama süresi boyunca sıkışan, yargılamak isterken yargılanan duruma düşen Alman federal mahkemesi, yeni bir saldırı hamlesi gerçekleştirerek yargılamasına avantaj ve moral kazandırmak istemektedir. Nisan 2015’de olduğu gibi şimdide devrimcilik yeniden tutuklama gerekçesi yapılmıştır. Bu hukuki ciddiyetten yoksun, Türk devleti ile olan ilişkileri pekiştirme amacı taşıyan bir yaklaşımdır.

Mahkeme konuya dair ilk basın açıklamasında “faaliyetlerine devam ettikleri, kuralları tanımadıkları” gibi gerekçeler ortaya koymuştur. Mahkemenin bu kararı, Devrimci faaliyete, demokratik hak mücadelesine, gerici emperyalist saldırılara, faşist Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı politik mücadeleye sınır çizmeye, onu mahkum etmeye ve gerici yasalarla baskı uygulamaya yöneliktir. Yani devrimciliğin, komünizm davasının savunulmasına, emperyalizme-faşizme ve her türden gericiliğe karşı mücadelenin yürütülmesine karşı Alman devleti “kararlılık” vurgusu yapmaktadır. Bu tutuklamaların tek gerekçesi bu gerici tutumdur.

Elbette devrimciler, komünistler tutuklama saldırısı karşısında dün olduğu gibi bugünde yılmayacak, geri durmayacaktır. Mahkemelerde yargılanan değil yargılayan olmaya devam edeceklerdir.

Ancak saldırı pervasızdır. Devrim ve komünizm mücadelesine yöneliktir. Faşist ve emperyalist saldırılara karşı halk kitlelerinin mücadelesini sindirmeye yöneliktir. Yeniden tutuklama saldırısı Dr. Banu Büyükavcı, Sami Solmaz ve Dr. Sinan Aydın’a tüm demokratik haklarından, dünya görüşlerinden, kimliklerinden kopması için korkutma operasyonudur. Buna karşı tüm Türkiyeli göçmen örgütlerini, demokratik ve ilerici kesimleri, Avrupa’nın ve özelde Almanya’nın tüm devrimci, sosyalist, komünist, anti-faşist ve demokrasi savunucusu güçlerini bu saldırıya karşı kesin kararlı ve net duruş sergilemeye davet ediyoruz. Tüm alanlarda “devrim mücadelesi ve devrimciler yargılanamaz” sloganı etrafında kenetlenmeye, tavır koymaya, kamuoyu oluşturmaya ve etkin eylemlerle bu saldırıyı püskürtmeye davet ediyoruz.

Devrimci mücadele sınırlanamaz, engellenemez ve yasaklanamaz.

Devrimcilerin halkın çıkarları için yürüttükleri mücadele engellenemez.

Emperyalist Almanya ve Faşist Türkiye Cumhuriyeti’nin tutuklama saldırısına karşı mücadeleyi büyütelim.

Banu Büyükavcı, Sami Solmaz ve Sinan Aydın’ın yeniden tutuklanmasına karşı duralım.

Münih Davası gericiliktir, gericiliği alt edelim. Tüm Münih dava tutsaklarına hemen özgürlük.

HAZİRAN 2019

PARTİZAN “

 

 

 

112 kez okundu.