Kategori: Manşet Haberleri

ATiK Kongresinde, Enver Karagöz için imza kampanyası…..

FRANKFURT | 08- 04 -2013 | Avrupanın çeşitli ülkelerinden(Almanya-Fransa-Isviçre-Avusturya-Belçika-Hollanda ve Ingiltere den) gelen 103 Delegenin katılımı ile gerçekleştirilen 2 gün süren  22.ATiK Kongresinde yoğun ve verimli tartışmalar yaşandı.‘‘ Emperyalist-Kapitalist Kriz ve Saldırılar;  Avrupa’da İşçi Sınıfı ve  Sendikaların durumu;  İşyeri, Sendikal Çalışmasının önemi ve  Görevlerimiz‘‘  konulu Siyasal taslağın tartışıldığı bölümde 35 Delege söz alarak görüş,öneri ve […]

Tamamını okuyun»

Sürgündeki Entellektüel Emek ve Toplumsal Gereksinim

Kolektif emek ve entelektüel emek, üretimde sanayi devriminin lokomotif görevini gördüğü dönemde de iki ana öğe durumundaydı. Ama belirleyici olan kolektif emek gücü idi. Burjuvazi daha yüksek kar için teknolojiyi sanayinin bütün alanlarına sokarak, kolektif emeği üretim sürecinin yönlendiricisi olmaktan çıkartıp sürecin bir seyircisi konumuna getirdi. Bu durumda, entelektüel emek üretim sürecinin belirleyeni haline geldi. […]

Tamamını okuyun»

İnsan Bir ‘’şey’’Değildir

Nuray Bayındır 01/04/2013 İnsan’ın bir ‘’şey’’den farkını koyabilmek için önce insan nedir? Sorusuna cevap verelim. Tabii ki bu soruya verilebilecek en iyi yanıt: İnsan’ın sürekli gelişim ve değişim süreci içinde olan bir varlık olduğudur. İnsan kullanıma sunulan bir tüketim aracı gibi tanımlanamaz. Dolayısıyla insan bir ‘’şey’’ değildir. Bir ‘’şey’e sürgün de değildir. İnsanın düşünce boyutunu […]

Tamamını okuyun»

Pir Sultan Abdal ve Deyişlerinde Yansıyan Dünya

Ali Haydar Avcı   Pir Sultan Abdal, Alevi kültür ve düşünce dünyası ve aşıklık geleneği içinde kendine özgü yeri ve özellikleriyle başlı başına bir çizgidir. Bu bağlamda özenle belirtmek gerekir ki, “yol aşkı”yla yanıp tutuşan ve bu uğurda her türlü cefayı göze alarak ağır bir bedel ödeyen ve bugün simgesel bir kişilik olan Pir Sultan […]

Tamamını okuyun»

Bu ne yaman paronaya !

  Erdoğan Hem devletin MİT Müsteşarı ile APO’ nun aynı masaya oturup, pazarlık yapmasını sağlıyor, kendisi de gittiği her yerde, yaptığı her konuşmada “sürecin hassasiyetine” dikkat çekiyor, herkesin sürece zarar vermeyecek şekilde davranmasını istiyor, hem de iki tv. kanalının önüne oturup ağzına geleni söylüyor. Bu da yetmiyor, hiçbir sıradan gerillanın bile hele de dünyada eşine […]

Tamamını okuyun»