Kategori: İnceleme – Araştırma Yazıları ve Röportajlar

-TÜRKİYE’NİN YAPILANMASINA KISA BİR DEĞİNME-

Ali Haydar AVCI Demokrasi bir kültürdür, bir yaşam biçimini ve değerler bütününü içerir. Bunun toplumsal yaşamda belli kuralları, belli yöntemleri vardır. Aslında bir gerçeği görmek gerekirse demokrasi bir bakıma gelişmiş, uygarlaşmış, demokratik değerleri içselleştiren, bilinç, eğitim ve kültür düzeyi yüksek toplumlar sistemidir. En başta uzlaşıyı, karşılıklı saygı çerçevesinde barış içinde birarada yaşamayı öngörür. Bunu benimsemeyen, […]

Tamamını okuyun»

Yavuz Sultan Selim’in Alevi Katliamı

                                  Ali Haydar AVCI Alevi-Kızılbaş toplumuna karşı kin ve düşmanlığı en üst boyuta taşıyan Yavuz Sultan Selim’in de padişah olur olmaz ilk yaptığı işlerden birinin vakanüvislerin deyimiyle “milk-i Rum’u (Anadolu toprağı) kurtarmak ve korumak için” kırk binden fazla Aleviyi […]

Tamamını okuyun»

Pir Sultan Abdal ve Deyişlerinde Yansıyan Dünya

Ali Haydar Avcı   Pir Sultan Abdal, Alevi kültür ve düşünce dünyası ve aşıklık geleneği içinde kendine özgü yeri ve özellikleriyle başlı başına bir çizgidir. Bu bağlamda özenle belirtmek gerekir ki, “yol aşkı”yla yanıp tutuşan ve bu uğurda her türlü cefayı göze alarak ağır bir bedel ödeyen ve bugün simgesel bir kişilik olan Pir Sultan […]

Tamamını okuyun»

Ayağa kalkmış Kürt halkının geri dönüşü yok/ Atilla Keskin

NUDEM ATEŞ – AMED 28.03.2013 Diyarbakır Newroz kutlaması için kentte gelen ve birçok il ve ilçeyi ziyaret eden THKO ana davasında Deniz Gezmişlerle birlikte idamla yargılanan on sekiz gençten biri olan Atilla Keskin, 43 yıl sonra  Diyarbakır’a karşı vefa duygusu içersinde bulunduğunu, bu nedenle “Halklaşan Kürt hareketinin tarihsel kutlaması” diyerek tanımladığı Newroz kutlamasına katılılarak, “Halklaşan […]

Tamamını okuyun»

Kırsal alandan kentlere Göç ve Alevilerin Kimlik sorunu 1

KIRSAL ALANDAN KENTLERE GÖÇ VE ALEVİLERİN KİMLİK SORUNU1 Ali Haydar AVCI Konunun derinliğine girebilmek için önce “kimlik” kavramının tanımını kısaca belirlemek sanırım yerinde olacaktır. Öz olarak kimlik, toplumsal bir varlık olarak insanın, kim olduğunu, ne olduğunu belirlemeye yarayan, belirli bir kimse olmasını sağlayan, farklılıklarını vurgulayan, nitelik ve özelliklerini belirleyen belirti ve değerlerin tümüne denilmektedir. Bu […]

Tamamını okuyun»