ASM : “Bu ülke için, hiç vakit kaybetmeden politik bir genel af ilanı ile barış ikliminin önü açılmalıdır”

20210623_203142

Avrupa Sürgünler Meclisi Yürütme Kurulu 20 Haziran tarihinde on-line olarak tam katılımlı Yürütme Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Yürütme Kurulu toplantısında; ASM Kongresinin 12 Eylül 2021 Pazar günü Frankfurt`ta yapılması kararlaştırıldı.
Ayrıca ASM Kongresine yetiştirilmek üzere SÜRGÜN Dergisinin 3. sayısının çıkartılması, Kongre öncesi medya ve TV`lerde 12 Eylül askeri Cuntasının 41. yılında yarattığı sonuçların bugünkü siyasi sürece etkileri konusunun işleneceği programlar düzenlenmesi ve ASM Meclis üyeleriyle ilişkilenerek Kongreye katmak ve katkılarını almaya yönelik bir çalışma içinde olunması gerektiğine dönük kararlar alındı.

Ayrıca Türkiye`de siyasi iktidarın artan dozda baskı politikaları, ülkeyi hem içte hem dışta savaş politiklariyla yaşanmaz duruma çevirmesine karşı, tüm ilerici demokratik muhalif güçlerin ortak hareket edebilmesi, çatışmasız bir ortamda başta Kürt sorunu, Hapishaneler sorunu ve ülkemizin mafyatik tarzda yönetilmesi, çürüyen sistemin hukuksuz şekilde yönetilmesi sürecinde, birikmiş sorunlarını tartışabilmek ve çözümler üretmeye dönük; Poltik bir GENEL AF talebini yükseltme çağrısı yapmayı kararlaştırdı.

Barış ikliminin oluşturulmasına dönük ilk elden yapılması gerekenin siyasi özgürlüklerin sağlanması ve Politik tutsaklara Genel Af çıkartılması talebinin tüm toplumsal mücadeleci kesimlerce dillendirilmesi ve mücadele edilmesine dönük yaptığı çağrıyı tüm basın ve medya ya yollamayı kararlaştırdı.
ASM Logo

“Bu ülke için, hiç vakit kaybetmeden politik bir genel af ilanı ile barış ikliminin önü açılmalıdır”

Artan işsizlik, derin yoksulluk, tecavüzler ve kadın cinayetleri, rutin bir işleyiş halini almış, rüşvet, yolsuzluk, yandaş olma hali, hukukun tamamen devre dışı bırakılmış olması, muhaliflerin keyfi olarak ceza evlerine doldurulmaları, başta Kürtler olmak üzere muhaliferin açıkça katledilmeleri halklarımızın yaşamını adeta cehenneme çevirmiş durumdadır. Dayatılan ötekileştirici, düşmanlaştırıcı milliyetçi-ırkçı propoganda ve buna eşlik eden savaş dili, başta Kürtler olmak üzere halka, muhalif kesimlere ve tüm ilerici güçlere yönelen şiddet sarmalı ile ülkeyi yaşanılmaz kılmaktadır. En temel hak ve özgürlükler konuşulamaz hale getirilirken, sisteme biat ve korku iklimi toplumsal yaşamı esir almış durumdadır.

Bizler, bu dünyanın ve bu ülkenin daha güzel yaşanılabilir olacağına inananlar, insandan, doğadan ve barıştan yana olanlar, sürdürülmeye çalışılan bu baskı-sindirme ve şiddet siyasetine hayır demek zorundayız. Egemenlerin tek gayesi düzenlerinin devam etmesi, bunu kabul etmeyenlerin ise dünyalarının her gün yangın yerine çevrilmesidir.

Bizler, 12 Eylül döneminde ve sonrasında ülkeyi terk etmek zorunda kalmış, yurtdışından yıllardır ülkelerine dönemeyen sürgünler olarak tüm muhaliflere ve insandan yana olan herkese seslenmek istiyoruz. Bu ülke için ilk adım olarak;

  1. Çoğu ağır 8 bini aşkın hasta tutsak derhal serbest bırakılmalıdır.
  2. Cezaevlerindeki tüm politik tutsaklara, genel af ilan edilmelidir. Aynı şekilde yıllardır ülkelerine dönemeyen yurtdışındaki politik sürgünlerin, ülkeye dönüş haklarının önündeki engeller kaldırılmalıdır.
  3. Bunlara bağlı olarak, en yakıcı şekilde kendini dayatan Kürt sorununu, hukuksuzluğu, işsizliği, açlığı, yolsulluğu, yolsuzluğu, şiddeti, tecavüzü, kadın cinayetlerini ve çevre katliamını durdurabilmemiz, ülke olarak konuşabilmemiz, tartışabilmemiz ve çözümler üretebilmemiz için hiç vakit kaybetmeden barışcıl politikalarin ve barış ikliminin üretilmesi zorunluluktur .

20.06.2021

AVRUPA SÜRGÜNLER MECLİSİ

ASM

44 kez okundu.

Paylaşım:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir